En god leder skal ikke være alt for empatisk, men derimod målrettet og robust. – Nej, det er et helt forkert billede af, hvad der kendetegner en god leder. For en god leder er frem for alt menneskelig.

Jeg er dybt bekymret over, hvor mange konsulenter og coaches, som rådgiver ud fra en opfattelse af, at du som leder ikke må være alt for indlevende, empatisk, følsom og rummelig – for så har du svært ved at træffe beslutninger, når der er noget, der brænder. Man skal hellere være lidt kynisk som leder – ellers kan man ikke tage de svære beslutninger. Det er en stor fed løgn.

Jeg advokerer for, at vi i stedet for at kalde det følsom, kalder det for ”sansestærk”. For det handler netop om at finde forcen og styrken i de sansende talenter, og her er narrativet vigtigt.

Jeg troede selv, da jeg var leder, at jeg skulle lære at toughe up, være mere kynisk og lave om på mig selv, for at kunne holde til det. Men det har jeg heldigvis lært med årene er helt forkert. Derfor lærer jeg nu andre at bruge deres følsomhed og empati, som en styrke – uden at det slider på dem.

De bløde kompetencer er limen i virksomheden

Jeg tror på, at det at være leder med et kæmpe hjerte er vigtigt i forhold til at kunne lede autentisk og få et loyalt følgeskab. Men det kræver, at du står stærkt i dig selv og er bevidst om, hvornår noget er påkrævet af din rolle og dermed en nødvendighed og kan gøre det uden at det slider på dig selv.

Desværre opleves sårbarhed og følsomhed, af mange ledere som et upassende og skamfuldt tabu. Derfor er det heller ikke umiddelbart det, der tales mest om på ledelsesgangene i modsætning til tal, drift og analyser, som vi kan have en tendens til at tro, er det, der giver en højere omsætning. Men det vil jeg gerne udfordre. De ’bløde’ kompetencer er nemlig dåseåbnere for jeres medarbejderes potentiale. Det er limen i jeres organisation. Det er derigennem, der opbygges tillid og åbnes for den kreativitet, der fører til ekstraordinære resultater. Det er med det, det hele bindes sammen, og vi kan gøre hinanden gode.

Brug følsomhed som en styrke

Når du som leder kan bruge følsomhed, bliver du som sagt en menneskelig dåseåbner. Det betyder, at du ved, hvordan dine medarbejdere skal have det forskelligt for at få deres potentiale i spil. For – hvis du vil behandle dine medarbejdere ens – så skal du behandle dem forskelligt.

Er du sansestærk, så kan du let jonglere med at tilgå dine medarbejdere forskelligt. Nogle har måske behov for at få korte præcise retningslinjer, mens andre godt kan tåle at udfolde sig mere.

Du ved, hvad det er, der inspirerer dine forskellige medarbejdere, og hvad der giver mening for dem, du kan lære at lede stærkt på din intuition, med endnu mere lethed og timing frem for hovedsageligt med knokleri, pres og stram tidsstyring.

Læs også: Husker du at inspirere dine medarbejdere?

Du må derfor meget gerne være transparent. Du må gerne have følelser, og synes noget er svært. Det er i virkeligheden bare ærligt. Vi mennesker vil egentlig bare helst have den ærlige historie, det gælder også dine medarbejdere.

Fordelen ved at du får vendt følsomhed til en styrke er, at du bliver et ”empatisk-badass”. Det vil sige, du er særligt god til at aflæse, mærke og se folk. Når folk føler sig betydningsfylde, så føler de sig trygge, iderige og tager fornyet ansvar og så kan I sammen løfte jeres resultater til et nyt niveau.

Lær at bruge din sansestyrke i dit personlige lederskab

Vil du også lære, hvordan du får din sansestyrke endnu bedre i spil i dit personlige lederskab?

Så er det måske en plads på et af mine ledelsesudviklingsforløb, der er dit næste skridt. Her kombinerer jeg min specialiserede viden indenfor ledelse, talenter og personlig udvikling i et forløb, hvor vi både arbejder med at udfolde dit potentiale, fremkalde din stærke lederidentitet og booste din arbejdsglæde og passion.

Lyder det som noget for dig – så læs mere om mit ledelsesforløb her.

 

Rigtig mange ledere oplever, at deres medarbejdere ikke tager nok initiativ til en løsning af arbejdsopgaver, men de i stedet forholder sig mere passivt og afventer fra lederen. Nøglen til at ændre på det ligger i din ledelsesrolle.

Du forventer som leder, at dine medarbejder tager initiativ og kommer videre i opgaveløsningen, og dine medarbejdere venter på, at du som leder følger mere op.

Når vi har travlt, frustreres vi oftere over, at der ikke sker noget, medmindre du selv rykker på det, og dermed er det nærliggende at føle, at dine medarbejdere mangler motivation, er forvente og ikke tager ansvar. Det samme føler de måske om dig.

Det bliver hurtigt til et ingenmandsland, hvor I er gensidigt utilfredse og afventende.

Pilen peger tilbage på dig som leder

Jeg har oplevet utallige ledere, der i forløb hos mig får sagt, at de oplever deres medarbejdere som forkælede og for afventende. Men det er ikke altid så enkelt. Pilen peger desværre lige så ofte tilbage på din egen ledelsesrolle. Eller man kan sige, at nøglen til at forandre den situation ligger i din ledelsesrolle. Mange medarbejdere lægger nemlig ansvaret fra sig, når de i bund og grund ikke føler sin involveret og ved, hvad de skal lave, hvordan de skal gribe det an og ikke føler sig set og anerkendt – eller måske fordi du plejer at løse det i sidste ende selv. Får du ikke taget fat om det, vil du som leder over tid blive en ensom martyr, der føler sig omgivet af folk, der ikke tager initiativ og ansvar, og som ikke er dygtige nok. Derfor er det nærliggende at gøre det selv, men det bliver problemet kun større af, og det er muligt at få vent spiralen.

Læs også: STOP med at motivere dine medarbejder

Jeg tror nemlig på, at alle vågner hver dag med ønsket om at gøre en betydningsfuld forskel, udfordringen er, at vi kan miste troen på, at det bliver i dag, om nogensinde.

Hvis du som leder står i en situation, hvor dine medarbejdere ikke påtager sig nye opgaver, så er det vigtigt at italesætte læringen noget mere. Fraser som: “Det er okay, at du ikke ved det og kan det endnu”, “du øver dig i det her” og “enhver succes består af velhåndterede fejltagelser”, er de vigtigste i forhold til at skabe et mindset, der er lærende.

Jeg har lavet fire råd til at finde et fornyet perspektiv, der forhåbentligt kan bringe dig og dine medarbejdere godt videre.

4 gode og nemme råd

  1. Er det dem med de rigtige kompetencer, der sidder med opgaverne? Hvis ikke så har du som leder et ansvar for, at opgaverne bliver lagt ud til dem med de rigtige talenter.
  2. Få forventningsafstemt med dine medarbejdere inden de går i gang med en opgave. Hvor ligger ansvaret, hvordan forventer du, at det færdige resultat er.
  3. Kan medarbejderne se meningen med opgaven? Husk at få gjort arbejdsopgaverne tydelige.
  4. Hvad er kulturen på din arbejdsplads? Er det en kultur, hvor det ikke er okay at lave fejl og stille spørgsmål. For så ligger problemet et andet sted.

Lær at styrke dit personlige lederskab

Har du lyst til at udvikle dig som personlig leder, er det måske en plads på et af mine ledelsesudviklingsforløb, der kunne være en mulighed. Her kombinerer jeg min specialiserede viden indenfor ledelse, talenter og personlig udvikling i et forløb, hvor vi både arbejder med at opløse egne begrænsninger, men også med at booste arbejdsglæde og passionen.

Lyder det som noget for dig – så læs mere om mit ledelsesforløb her.

Som leder er det en bydende nødvendighed, at du kan hvile i, at du træffer de rette beslutninger. Men der er mange grunde til, at det kan være svært, og det koster i sidste ende dyrt. Derfor skal du lære at følge dit indre og ydre kompas.

Der er én ting, som er fuldstændig afgørende for, at du som leder har overskud, nærvær, ro, mening og integritet. Når alt går stærkt, beslutningerne er mange, og konteksten kompleks, så er der er én ting, du har brug for at lære for at kunne stå stærkt og have overblik.

Det er din evne til på et øjeblik at finde den klarhed, der gør, at du ved, du træffer de rette valg og beslutninger. Og det er ikke så nemt, som det måske lyder. Faktisk er der rigtig mange ledere, der ikke helt ejer deres beslutninger, og det får lige så stille, men sikkert konsekvenser for alle dele af deres liv.

Lær at sige ja eller nej med verdens bedste samvittighed

Hvis du har det sådan, kan det være, fordi du har svært ved at mærke dig selv. Du knokler og er ikke i stand til at finde ud af, hvad der er op og ned. Der er stor forskel på at gøre tingene rigtigt, ifht. hvad andre forventer, og på at gøre det rigtige – som virker på den lange bane. Grundende hertil kan være forskellige, men resultatet er det samme – uro, tvivl, manglende glæde og tilfredshed.

Det kan være, at du ligesom rigtig mange andre lider af FOMO – Fear of Missing Out. Det har den konsekvens, at du konstant er bange for at gå glip af noget og forpligte dig, fordi ”tænk, hvis der kom en anden og bedre mulighed”. Det kan også være, at du er en pleaser og er optaget af at gøre andre glade og leve op til deres forventninger og anerkendelse.

Læs også: To gode grunde til, at du skal udvikle dit personlige lederskab

Uanset hvilken situation du står i, så er det faktisk muligt for dig at nå dertil, hvor du ikke er i tvivl. Hvor du med verdens bedste samvittighed siger ja eller nej. hvor du ikke bruger mere tid og unødig energi på, hvad andre tænker, fordi du indeni dig selv ved, at det er den rette beslutning. Den evne er en nødvendighed at have som leder.

Lær at udvikle og følge dit indre og ydre kompas

Vil du lære at være rolig, tydelig og afklaret i din beslutningsproces, såvel indeni som udenpå – uanset om du svarer ja, nej eller noget helt tredje? Vil du lære, hvordan du sikrer dig, at du har dig selv med hele vejen? Og vil du lære at skabe ekstraordinært gode resultater og karisMAGISKE ringe omkring dig?

Så kan mit lederudviklingsforløb være det rette for dig. Her hjælper jeg dig med at komme ind til kernen og udarbejde dit eget indre livskompas, der vil hjælpe dig med aldrig mere at være i tvivl om det rette valg at træffe for dig. Jeg hjælper dig også med at lave dit ydre kompas, som gør, at du bliver helt klar over, hvilke valg du skal træffe, og hvad du skal gå efter i dit arbejdsliv og i dine relationer. Kombinationen er, at du lærer at stå stærkt i dig selv og have hele dig med.

Læs også: Efter lederudviklingsforløb: Rikke har fundet sin kerne og retning

Vi arbejder med dine talenter og dit potentiale, så du ved præcis, hvad det er du er god til, og hvor du skaber størst effekt for mindst tid. Og vigtigst af alt så lærer du at værdi-sætte det. Der er nemlig kæmpe forskel på at vide, hvad du er god til og på at eje det og vide, at det er værdifuldt.

Herefter vil du få langt større ro og ikke være i tvivl om, hvad du vil – uagtet om det er et tilvalg eller et fravalg. Du vil eje det helt ned i maven og vil derfra kunne navigere med større lethed og glæde i alle dele af dit private og professionelle liv. Den styrke, du finder i dit personlige lederskab, spreder sig som ringe i vandet og giver dig større følgeskab af dine medarbejder, mere ro og større nærvær i alle dine relationer.

Skal du med på mit næste lederudviklingsforløb?

Du kan læse mere om forløbet og se, hvornår de kommende hold starter lige her. Eller du kan skrive til mig her og få en samtale om, hvad det vil betyde for dig.

Skal du være den klogeste, distanceret og alvorlig som leder? Og hvad gør det reelt for din egen entusiasme at tage den rolle på dig hver dag? Der er faktisk rigtig god grund til at tage den sjove, legende og lærende del af dig selv med på arbejde.

Foto: CamillaHey.dk

For mange af de ledere, der er i ledelsesforløb hos, mig føles lederskabet tungt og sommetider meget alvorligt. Det er det jo også. Ledelse er ansvar og seriøsitet, og de beslutninger, man træffer, har konsekvenser – ofte for mange andre mennesker.

Men alvoren kan også blive så tung, at den ødelægger arbejdsglæden, og man mister perspektivet på, hvad der reelt er vigtigt. Jeg hører rigtig mange ledere, der fortæller om, hvordan dagligdagen har udviklet sig til at føles tung og alvorsfuld. Men der er rigtig meget at vinde ved at finde en større lethed i sin lederrolle.

Når vi bliver mere legende finder vi større energi og lethed. Og når du som leder tør at give slip på alvoren nu og da, vil du få både mere livsglæde og energi på at fokusere på effekten af dit lederskab.

Inviter den legende side af dig med på job

Overbevisningen om, at man som leder skal have svar på alt, være distanceret, alvorlig og dygtig er det, jeg kalder en ’IDEALFÆLDE’. Det er en af de fælder, vi alle sammen har det med at opstille for os selv, når vi går imod et mål. Det er idealer eller overbevisninger, som vi glemmer at stille spørgsmål til, og som derfor bliver styrende for vores livsvalg.

Læs mere her om IDEALFÆLDEN og se, om du selv er havnet i den.

”Når bare jeg har gennemført denne opgave, så får vi mere tid i afdelingen,” eller ”Hvis bare jeg er rigtig god til altid at arbejde over, så bliver jeg forfremmet” eller ”Jeg skal kunne alt det, mine medarbejdere kan – og gøre det lidt bedre – for at være en god leder,” eller ”Når bare vi kommer forbi forårets travlhed, så får jeg rigtig meget tid derhjemme,” – du kan selv fortsætte opremsningen for dig selv. Det er ofte en perlerække af overbevisninger, der kommer frem, når man først bliver opmærksom på dem.

Læs også: Brug dette lille ord og skab mere lethed i dit lederskab

Hvis du er i en idealfælde om, at du skal være alvorlig, dygtig og ikke vise følelser i dit lederskab, er der risiko for, at du har taget en stor bid af din personlighed, humor og livsgnist og lagt uden for døren, når du går på arbejde. Men der er rigtig god grund til at give slip på den idealfælde og invitere den mere legende side af dig med på job. Det er nemlig, når du giver noget af dig selv og tør være åben og legende i dit virke, at du for alvor inspirerer, skaber følgeskab og genererer ekstraordinært gode resultater.

Du skal eje dit værd fremfor at bevise dit værd

En af de væsentligste forandringer, som deltagerne på mine lederudviklingsforløb oplever, er deres måde at opfatte sig selv og deres egen rolle. Før har de været optaget af at holde facaden, sammenligne sig, altid kæmpe for at kende svaret og fremstå fejlfri. Pludselig flytter de sig til at blive nysgerrige og finde fokus på deres egne lærings- og udviklingsmuligheder.

Når vi ændrer fokus fra at være fejlfri til et mere lærende mindset, så ændrer vi også indstilling over for de mennesker, vi leder. Det handler helt grundlæggende om bevidst at vælge en mere legende og eksperimenterende tilgang. Når du har fokus på at skulle lykkes og leve op til krav om at være ’rigtig’, begrænser du din øvebane, og du ender ofte med at blive alt for optaget af at bevise dit værd, fremfor at eje dit værd.

Læs også:  Bliv fri for at føle, at du bluffer

Ved at gå mere legende til opgaverne, tager du alvoren ud af det. Til gengæld giver du mere plads til at være nysgerrig på effekten af det I producerer eller udretter. Og dermed skaber du både luft og rum til at være mere kreativ og fokuseret både for dig som leder og dine medarbejdere. Det er her, i alle reelt bliver både klogere og mere innovative.

En af de vigtigste begrænsende overbevisninger – IDEALFÆLDER – som mange deltagere, jeg har haft i ledelsesforløb siger farvel til, er forventningen om at kunne regne det hele ud på forhånd. Det er der nemlig ingen af os, der kan. I stedet træner vi evnen til at kombinere erfaring, intuition og en øget bevidsthed om egne talenter og kreativitet, så vi finder det ekstra gear, der gør det muligt at skabe store forandringer – for mindre tid og energi.

Kan det så blive for useriøst og pjattet?

Det spørgsmål hører jeg ofte. Det er udtryk for en bekymring om, hvad der sker med ens autoritet som leder, når man smider alvoren og tillader medarbejderne at se en mere lærende og legende side af sig selv.

Humor er mange ting, og den humor, jeg taler om, er den, der ikke er på andres bekostning. Al sarkasme og humor på andres bekostning lukker al kreativitet og skaber utryghed. For voldsom ironi kan også have samme effekt.

Læs også: At være seriøst er IKKE det samme som at være alvorlig

Men derimod kan varm humor og det at turde at sætte sig selv i spil, at være sjov på egen bekostning, gøre en forskel. Det er den tilgang, som opløser, afmonterer og skaber forbindelse mellem mennesker. Glæde åbner op for vores sind, giver os nye perspektiver og kreativitet. Det får os til at slappe mere, og vi bliver en meget mere autentisk udgave af os selv.

Leg skaber grobunden for ekstraordinære resultater

Det at være undersøgende, glad og mere legende kan afvæbne omstændighederne, som vi ellers har en tendens til at slås med. Vi griner utroligt meget på mine lederudviklingsforløb. Grunden til det er, at latter afvæbner. Når vi tør grine og vise os selv, så kommer der revner i vores ego og det skjold vi har opbygget, som handler om hvordan vi tager os ud. Vi kan mærke os selv, mærke at vi bliver inspireret og får adgang til vores kreativitet.

Læs også: Gemmer du dig også bag et ledelsesskjold?

Det kan åbne op, fordi så bliver det ikke så farligt mere. Så kan vi være menneske i det. Og jo mere vi kan være menneske i det og have os selv med, desto mere kan vi udleve hele vores potentiale og kreativitet og derved skabe ekstraordinært gode resultater.

Så her er min opfordring til at gribe forårets solskin og spirrende optimisme. Find dit indre legebarn frem og tag det med på arbejdet. Bare en gang imellem. Du vil se effekten med det samme.

Vil du slippe fri af de idealfælder, der begrænser dit potentiale, og skaber et knoklende lederskab?

Så kom med på mit populære ledelsesforløb. Her vil du styrke dit personlige lederskab og lære, hvordan du sikrer dig, at du træffer kloge og nærende valg og beslutninger, såvel privat som professionelt.

Få styr på detaljerne her og kontakt mig her for at få en uforpligtende og afklarende samtale.

 

Som selvstændig er det også vigtigt at styrke sit personlige lederskab. Det har Rikke Mikkelsen erfaret, efter at hun har været på lederudviklingsforløb hos Cecilie Gredal. Hun har med egne ord fået løst sin gordiske knude, lært at stå stærkt i sig selv og fundet sin retning.

Efter at have været selvstændig grafisk designer i fem år følte Rikke Mikkelsen, at hun var gået lidt i stå. Hun var glad for sit arbejde, og der var nok opgaver, men alligevel føltes det ikke helt rigtigt.

”Jeg havde en følelse af, at jeg skulle noget mere og kunne noget mere. Jeg havde brug for at finde et fokus og bevæge mig i en specifik retning.”

Efter et lederudviklingsforløb hos Cecilie Gredal blev det helt klart for Rikke, hvad det er hun er god til, og hvilken retning hun skal bevæge sig i. Og hun er slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt at styrke sit personlige lederskab – både som leder ansat i en stor virksomhed og som selvstændig.

”Når man har sin egen virksomhed, skal man stå enormt klart i, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Som leder – uanset om det er for en medarbejderstab eller kunder og samarbejdspartnere – så skal man turde vise retningen, gå forrest og være inspirerende. Det er jeg blevet meget bedre til efter Cecilies forløb.”

En følelse af ikke at være alene

Rikke blev anbefalet at tage kontakt til Cecilie Gredal af en fælles veninde. Allerede ved den første samtale vidste hun, at et forløb hos Cecilie var det rette for hende.

”Jeg havde følelsen af at blive set, hørt og mødt – kemien passede. Jeg følte mig faktisk nærmest gennemskuet af hende,” siger hun med et grin.

Rikke startede på Cecilies lederudviklingsforløb, og både under og efter forløbet har hun været meget glad for det.

”Det var fantastisk. På mange måder var det super grænseoverskridende, fordi jeg skulle jeg levere ud af mig selv til mennesker, jeg ikke kendte. Men jeg fandt hurtigt ud af, at der er noget virkelig kærligt i at være i et forum med andre, der har oplever det samme som en selv. Det giver en følelse af ikke at være alene.”

Cecilie er en gordisk knude-løser

Særligt lederudviklingsforløbets allerførste dag vil Rikke fremhæve.

”Den dag var det mest skelsættende for mig. Cecilie gjorde det meget tydeligt, hvad hun så. Og det gik op for mig, hvad der lå til grund for, at jeg aldrig følte, at jeg kom videre. I så mange år syntes jeg, at jeg havde ledt og ledt, og pludselig fandt jeg årsagen,” siger Rikke og tilføjer:

”Jeg havde ekstremt mange begrænsende forestillinger om, hvad jeg kunne og ikke kunne. Jeg indså, at det ikke var sandheder, og jeg vidste, at det skulle være slut med det. På den måde er Cecilie virkelig en gordisk knude-løser.”

”Jeg har fundet ind til kernen af mig”

Erfaringerne fra lederudviklingsforløbet har gjort en kæmpe forskel for Rikke, og der er særligt én ting hun har lært, som er den allervigtigste.

”Vi bruger enormt meget energi på at tænke på, hvad andre tænker og synes. Og som udgangspunkt skal vi lære at have lidt mere tillid til, at det er okay at være os – med de kvaliteter og kompetencer, vi har,” siger hun og fortsætter:

”Jeg har fundet ind til kernen af mig. Og jeg tør tro på, at det er helt fint at være den, som jeg er.  Jeg tør at stå ved det og efterfølge det.”

Vil du også finde din kerne og retning? Så book en uforpligtende indledende samtale her.

Øvelsen har jeg ofte med i mine lederudviklingsforløb, og den har gjort en stor forskel for de deltagende. Prøv den i en uge, og mærk hvordan du kan skabe anderledes og bedre resultater.

Jeg har i årevis rådgivet ledere i, hvordan de styrker deres personlige lederskab. Denne øvelse har jeg ofte med på mine forløb, og den er supersimpel. Prøv den i en uge, og du vil opleve at stå meget stærkere som dig i dit personlige lederskab.

Øvelsen går ud på, at du skal lære dig selv at bruge et lillebitte ord lidt oftere. At bruge ordet kan gøre, at du helt ubevidst bevæger ud i af fastlåste situationer og i stedet får fremdriften til at komme ud af det tunge og træge.

Læs også: To gode grunde til, at du skal udvikle dit personlige lederskab

Du kan enten se med i videoen her, eller du kan læse videre nedenunder.

Fra fastlåst uden håb til lethed med fremdrift

Det lille ord kan skabe en anden følelse indeni dig – og dermed kan du opnå andre resultater. Det kommer sig fra det lærende mindset. På nuværende tidspunkt kan du være fastlåst i en situation, hvor du dømmer dig selv. Med det lille ord kan du få et andet momentum, åbenhed, nysgerrighed og drive til at skabe andre og bedre resultater.

Det lille ord er ”endnu”. I stedet for at sige ”det kan jeg ikke”, så kan du øve dig i at sige ”det kan jeg ikke – endnu”. At bruge det lillebitte ord gør faktisk, at du går fra en fastlåst situation, hvor der ikke er meget håb til pludselig at skabe håb.

Læs også: Undgå disse to ord og styrk dit personlige lederskab

Det kommer med det samme til at dreje sig om, hvad du skal gøre for at lære det. Og det er der meget mere momentum og fremdrift i for dig, der gerne vil flytte dig ud af noget, som er tungt og trægt. Ved at øve dig i at bruge det lille ord i blot en uge er du trådt ud på vejen til et liv og lederskab med meget mere lethed og flow.

Er du klar til at lægge knokleriet bag dig og genfinde glæden ved at lede?

Så meld dig til mit lederudviklingsforløb. Jeg starter snart nye hold op, og du kan sikre dig en plads allerede i dag! Læs mere her

Al min ledelsesrådgivning er baseret på det personlige lederskab. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at styrke? Jeg giver her to gode grunde til, at du som leder skal udvikle dit personlige lederskab.

Vi mennesker kan lugte på mange meters afstand, om en anden står stærkt i sig selv eller ej. Lynhurtigt afkoder vi, om vi har tillid til personen. Det er derfor essentielt for din rolle som leder, at du er autentisk og tillidsvækkende. Og det skal ikke forveksles med at være populær. Vi har i den grad brug for ledere, som kan samle organisationen, inspirere og gå foran. Og det kan du først som leder, når du har en dybere bevidsthed om dig selv og ejer dit eget værd. Det giver en ro og et nærvær, som skaber tryghed i organisationen.

Jeg har som ledelsesrådgiver specialiseret mig i personligt lederskab, og jeg holder mange forløb, kurser og foredrag om, hvordan man kan styrke det. Overordnet set er der to rigtig gode grunde til, at du skal udvikle dit personlige lederskab.

Den første handler om, at du lærer at stå stærkt i dig selv og ikke længere går på kompromis med din integritet. Den anden grund handler om, at når du leder transparent og ærligt, så skaber du en kultur blandt dine medarbejdere, der er baseret på tillid. Og det er grobunden for ekstraordinære resultater.

Find dine styrker, og bliv den bedste version af dig selv

At udvikle dit personlige lederskab handler dybest set om at se dig selv klart – og lære at værdi-sætte netop den DU er. Den store smerte hos rigtig mange af os er, at vi føler, vi har et uforløst potentiale og er bange for, at vi ikke er gode nok.

Vi tror, at vi skal have en bestemt lederrolle eller uddannelse, og når vi først har opnået det, SÅ bliver det hele godt. Men det er vores ego, vi fodrer. Problemet ved det er, at du kan tage fem tusind uddannelser, og du vil til evig tid jagte det næste ”lige om lidt bliver det hele godt” – uden nogensinde at blive tilfreds.

Læs også: Det første punkt på enhver leders to do-liste bør være at lave en not to do-liste

I stedet skal du erkende dybt indeni, at du er god nok, som du er. Du skal lære at tage kraften helt hjem til dig selv. Du skal lære dine impulser og mønstre at kende, lære at bruge din intuition bevidst, lære dine talenter at kende – og ikke mindst lære at værdi-sætte dem. Mange af de ledere, jeg har på mine lederudviklingsforløb, har dårlig samvittighed over, at de i processen med at styrke deres personlige lederskab fokuserer så meget på sig selv. De synes, det er egoistisk og endda skamfuldt eller unødvendigt. Men det er nødvendigt. Ellers kommer du ikke til eje dit eget værd og integritet.

Til gengæld, når du har udviklet et stærkt personligt lederskab og føler, at du er blevet den bedste version af dig, så holder det op med at handle om dig. I stedet får du meget mere overskud til dine medarbejdere, så du kan inspirere, udvikle og lede dem.

Bliv den leder, du selv ville ønske, du havde haft

Er du en leder, der endnu ikke står stærkt i dig selv, kan du have meget svært ved at se dine medarbejderes behov og udviklingsmuligheder klart. Ingen kan løfte andre højere, end de er i stand til at løfte sig selv. Din egen jagt på at slå til og blive tilfreds dræner nemlig dit nærvær og overskud. Det får hurtigt den konsekvens, at dine medarbejdere kommer til at føle, at de ikke bliver set, hørt eller anerkendt. Er du til gengæld en leder, der til står stærkt i dig selv, vinder du en utrolig stor tillid og loyalitet fra dine medarbejdere, som de kan udvikle sig i.

Læs også: Stop med at motivere dine medarbejdere!

Grunden er, at de ved, hvor de har dig. Du bliver mere tydelig, transparent og får en udstråling der er karisMAGISK og inspirerende. Pludselig bliver det heller ikke så farligt for dine medarbejder at  spørge om hjælp og komme med nye ideer. Ingen af os kan det hele, og ingen af os skal kunne det hele – heller ikke ledere.

Når du ikke har travlt med at pudse dit ego af, men i stedet læner dig tilbage i dit lederskab med nærvær og overblik, er der plads til dine medarbejdere. De kan finde sig selv, og I kan sammen finde ud af, hvor I gør hinanden gode. Det skaber en helt anden kultur baseret på inspiration og tillid, som er grobunden for, at I sammen kan opnå ekstraordinære resultater. 

Har disse to gode grunde givet dig lyst til at styrke dit personlige lederskab?

Lyt med på dette webinar, der lærer dig at styrke dit personlige lederskab.

Eller meld dig til mit næste lederudviklingsforløb. Her kan du få min hjælp til på kun tre måneder at stå stærkt i dit personlige lederskab – Læs mere om det her.

På rigtig mange arbejdspladser måles der på tid og effektivitet. Det kan have meget høje omkostninger menneskeligt og økonomisk. Derfor kan det være langt bedre og billigere at have større opmærksomhed på timing og effekt.

Det kan få meget høje omkostninger menneskeligt for dig som leder – og på bundlinjen, når du kun styrer efter tid. Du kan ikke undgå at gå på kompromis med din integritet, dine medarbejderes trivsel og kvaliteten af jeres produkt. Det giver nemlig ikke plads til at stille kritiske spørgsmål, tænke kreativt i alternativer, formål, effekt og mening – timingen bliver simpelthen forceret.

Læs også: Husker du at lade dine medarbejdere blive i stinkefasen?

At styre efter timing kan til gengæld give en helt anden drivkraft, og opgaverne løses ofte meget hurtigere og bedre, end du måske havde turde forvente. Det handler om at skabe en kultur, hvor du og dine medarbejdere bruger jeres intuitive talenter, kreativitet, står stærkt i jer selv og gør hinanden gode.

Forskellen på at styre efter tid eller timing

Når man styrer efter tid, handler det om at levere resultater hurtigt og effektivt. Det betyder, at fokus naturligt rettes mod at regne ud, hvordan vi hurtigst muligt når til resultatet. Det får den konsekvens, at vi nogle gange overhører alarmsignaler, forbedringsmuligheder og presser ting igennem alligevel.

Styring efter tid og effektivitet

Når man derimod styrer efter timing og effekt, er det en langt mere kreativ fremkaldelsesproces. Fokus rettes mod, hvordan vi øger meningen og kvaliteten af det, vi skaber. Drivkraften handler i højere grad om at forfølge inspirationer og formål med vores indsats. Det giver et helt andet perspektiv og momentum, og ting falder i hak oftest hurtigere end forventet. Grunden til det er, at timingen er rigtig.

Styring efter timing og effekt

Flere fejl og flere sygemeldinger

Planlægning efter tid kan få karakter af, at vi prøver at forcere processernes modningstid. Komplekse processer tager tid, og ejerskab og følgeskab tager tid. Det kan selvfølgelig i nogle tilfælde godt lade sig gøre at komme i mål på den halve tid, men sjældent med de halve ressourcer. Det er logik, og der er brug for, at vi tør sige, at dem, der tror anderledes, er blinde for, at kejseren ender med ikke have noget tøj på.

Læs også: Personligt lederskab: Bliv fri for at føle, at du bluffer

Alternativet skaber desillusionerede ledere og medarbejdere, lav kreativitet, trivsel, mening og dermed flere fejl og sygemeldinger. Jo mere vi presser os selv, desto mere falder vores følelse af mening og inspiration og kreativitet – og dét er skyld i, at vi kan ende med at skabe en usund kultur, der avler stress.

Når der ikke er tillid til, at indvendinger bliver hørt, at integriteten og værdien kan bevares, så opstår der en frygtbaseret kultur. Frygt for fejl, frygt for ikke at kunne holde til det, og frygt for at blive gennemskuet. Og i virkeligheden bygger det på den meget menneskelige bekymring for ikke at være god nok og slå til. Ingen præsterer deres bedste i en kultur præget af frygt!

Skab en tillidsbaseret kultur

Det kan godt være, at man af den ene eller anden årsag skal nå at løse en bestemt opgave på et bestemt tidspunkt. Men man kan vælge at tilgå den anderledes. Man kan fx skære det til og kommunikere tydeligt, hvad der er realistisk at nå i forhold til timingen og analysere, hvad der kan skæres væk, hvis det ikke er en mulighed. Der kan indlægges timeouts, hvor der samtænkes over justeringer. Når der er en tillidsbaseret kultur, kan alle fremkomme med perspektiver og ideer, der er ikke nødvendigvis er geniale til at starte med, men alligevel vigtige brikker, der kan få væsentlig betydning for løsningen i det store billede.

Læs også: Personligt lederskab: Hold op med at motivere dine medarbejdere!

Det kan ikke nytte noget, at vi kun taler om at løbe hurtigere, nå mere og implementere flere nye tiltag samtidigt. Vi er nødt til også at prioritere og afplementere for at kunne fokusere ordentligt på, hvad der er væsentligst, når alt synes vigtigt.

Når vi får skabt en kultur, hvor vi bruger vores intuitive talenter, kreativitet og står stærkt i os selv – så kan vi gøre hinanden gode. Dermed kan vi begynde at navigere og lede ud fra timing. Og så kan vi flytte os sindssygt langt på meget kort tid – sammen.

Vil du også stå stærkt i dit personlige lederskab? 

Så er du altid velkommen til at tilmelde dig mit nyhedsbrev eller kontakte mig. 

 

 

En leder, der tør lave sjov, være utraditionel og viser sig som menneske kan sagtens tages alvorligt af sine medarbejdere. I virkeligheden er det sådan en leder, der for alvor kan inspirere og skabe følgeskab.

Der er rigtig mange, der går op i, at der er humor på deres arbejdsplads. De mennesker, vi arbejder sammen med betyder meget for, om vi er glade for vores arbejde. For når der er humor, så åbner det op for vores sind, nye perspektiver og kreativitet. Det får os til at slappe mere, og vi bliver en meget mere autentisk udgave af os selv.

Når der ikke er humor, så er det, at vi lukker vores skjold, og gemmer os bag det. Vi bliver bange for at blive til grin og sige noget forkert.

En leder, der fx gider at stille sig op udklædt som Dronning Margrethe og holde en nytårstale, kan sagtens tages alvorligt og tage ansvar. Men medarbejderne har set mennesket. Og det er, når de ser mennesket bag ved ledelsesskjoldet, at de gerne vil ledes og kan inspireres.

Husk at det skal være den rette humor

Humor er mange ting, og den humor, jeg mener, er den, der ikke er på andres bekostning. Al sarkasme og sjov på andres bekostning skal afskaffes. Det skaber usikkerhed, lukker for al kreativitet, skaber afstand og sårer. For voldsom ironi kan også have samme effekt, fordi det skaber usikkerhed om, hvad du mener og hvor folk har dig.

Læs også: At være seriøst er IKKE det samme som at være alvorlig

Men derimod kan lun ironi, lun humor og det at være sjov på egen bekostning virkelig gøre en forskel. Det er den varme humor, som opløser, afmonterer skjold og skaber forbindelse mellem mennesker.

Humor skaber grobunden for ekstraordinære resultater

Humor kan afvæbne omstændighederne, som vi ellers har en tendens til at slås med. Og hver eneste gang vi slås med omstændighederne, så taber vi – men kun 100 % af gangene. Ved at grine af omstændighederne, så får vi perspektiv, og de mister magten over os. Det giver en anden frihed til at tilgå udfordringerne fra et andet perspektiv.

Læs også: Bærer du rundt på et ledelsesskjold?

Vi griner helt bevidst utroligt meget på mine lederudviklingsforløb. Grunden er, at latter afvæbner. Når vi tør grine, slapper vi af, viser os selv, og så kommer der revner i vores ego. Vi kan mærke os selv, mærke at vi bliver inspireret, får håb og adgang til vores kreativitet.

Humor kan altså åbne op og afvæbne selv de mest tilspidsede situationer, fordi det ikke bliver så farligt mere. Vi kan være menneske i det. Jo mere vi kan være menneske i det og have os selv med, desto mere kan vi udleve hele vores potentiale og kreativitet. Og derved kan vi skabe ekstraordinært gode resultater sammen.

Vil du også stå stærkt i dit personlige lederskab? 

Så er du altid velkommen til at tilmelde dig mit nyhedsbrev eller kontakte mig. 

 

 

 

 

 

 

Prøv denne udfordring i blot en uge, og mærk hvordan du kommer til at stå meget stærkere i dit personlige lederskab. 

Jeg har i årevis rådgivet ledere i, hvordan de styrker deres personlige lederskab. Denne udfordring har jeg ofte med på mine forløb, og den er supersimpel. Prøv at bruge den i en uge, og du vil opleve at stå meget stærkere som dig i dit personlige lederskab. 

Udfordringen går ud på, at du skal undgå at bruge to små ord. På den måde øver du dig i at være langt mere tydelig, så folk meget bedre kan mærke dig. Du bliver mere interessant at høre på og træder bedre i karakter. 

Du kan vælge at se videoen eller læse videre herunder.

Når du taler om dig, så siger du “jeg” 

Det første ord, du skal undgå at bruge, det er ordet “man”. Du skal altså stoppe med at omtale dig selv i tredjeperson. Det er simpelthen uinteressant at høre på.  

Jeg sidder som tilhører og tænker: Er det mig, du taler om? Er det dig selv? Pakker du noget ind? Har alle det sådan? Jeg mister ligeså stille og roligt interessen – også interessen for dig.  

Læs også: Er du en ensom leder, selvom ingen kan se det?

I stedet skal du gøre sådan her: Når det er dig, du taler om, så siger du “jeg”. Tag den helt hjem til dig selv. Ja, det kan godt være sårbart, men det er også virkelig stærkt! 

Hver tydelig med dit “ja” og dit “nej” 

Det andet ord, du skal undgå at bruge, er “men”. Det er tit en opblødning af dit “ja” eller “nej”, som gør dig mere utydelig. Det, der sker, når vi bruger ordet “men”, er, at vi underordner noget. Og det er tit indvendinger, vi selv har.  

Læs også: Afskaf den svære samtale

Det kan være en måde at pakke noget ind på, men det vi i virkeligheden har brug for at mærke er, hvor du er interesseret, nysgerrig og i tvivl – så sig det i stedet for. Hver tydelig med dit “ja”, hver tydelig med dit “nej”.  

Når du undgår at bruge disse to ord, så trækker du kraften helt hjem til dig selv og taler ud fra dig selv. Og det er dét, der for alvor skaber loyalitet og følgeskab. 

Vil du også stå stærkt i dit personlige lederskab? 

Så er du altid velkommen til at tilmelde dig mit nyhedsbrev eller kontakte mig.