• Leadership Lab 2020

    Få tid til eftertanke og styrk dit personlige lederskab

Bliv klogere på dig selv og den balancerende livskunst det er at lede andre

Det er en udfordring for ledere at være rodfæstet i sig selv og have klarhed, samtidig  med at skulle navigere i hverdagens krydspres, høje hastighed og store kompleksitet. Skal du lykkes med det, kræver det, at du tager dig tid til refleksion og eftertanke. På den måde bevarer du overblikket, nærværet og din egen integritet i dit personlige lederskab såvel som i dit øvrige liv.

Leadership Lab er refleksions- og læringsrummet, hvori du som deltager øger din bevidsthed, selvindsigt og videreudvikler dit personlige lederskab.

Formålet med Leadership Lab er derfor, i et fortroligt forum, at kvalificere, hvordan du bruger dig selv, din tid og energi bedst muligt, så du er glad og har overskud såvel privat som professionelt og er en tydelig og inspireret leder.

Her mødes ledere med forskellig baggrund i et forum, hvor vi debatterer og inspireres til at stå stærkt i vores personlige lederskab og blive endnu bedre til at lede andre.

Find ind til kernen af det du tror på og styrk dit lederskab i et berigende refleksionsrum med ligesindede

Men hvor er det muligt at være tvivlende og have god tid til at bevæge og bevæges af helt essentielle og eksistentielle emner? Hvor har du mulighed for at finde og genfinde dig selv og blive rodfæstet i dit ståsted?

Det har du i Leadership Lab. Når ugen går på hæld, tager vi os tid til at strække nuet og lade os inspirere i fællesskab. Den bærende overbevisning bag labbet er, at deltagerne ikke nødvendigvis har brug for mere viden, men i stedet har brug for at finde ind til kernen af det, de tror på, og genfinde klarhed i forold til, hvad der er væsentligst når alt er vigtigt.

Hvis ikke du tager dig tid til at reflektere over, hvad der er væsentligst, at du agerer på – ender du med at spilde din tid og energi på at reagere på andres dagsordner.

Cecilie Gredal

Inspirator, ledelsesrådgiver og specialist i personligt lederskab

FORM

Leadership Lab indledes med en hel dag, med tid til at lære hindanden godt at kende, arbejde i dybden med deltagernes personlige lederskab.

Hvert efterfølgende møde indeholder et oplæg, der giver dig et nyt perspektiv, øget læring og indsigt. Endvidere bruger vi tid på sparring og videndeling i forhold til de udfordringer, du som deltager og de øvrige står i.

Møderne slutter altid med tid til uformelt netværk med hvidvin og snacks,  før vi går optanket og gentændt på weekend.

I tilknytning til Leadership Lab oprettes en lukket facebookgruppe, hvor deltagerne kan videndele, sparre, få rådgivning, nye perspektiver på udfordringer og dilemmaer med inspiration og hjælp fra hinanden og Cecilie Gredal. Desuden vil Cecilie halvvejs mellem møderne, inspirere med video eller lignende i tråd med sidste mødes tema, så fokus på din udvikling fastholdes trods travl og krævende hverdag.

Få et års følgeskab, der sikrer dig, at du videreudvikler din bevidsthed og selvindsigt i dit personlige lederskab.

Praktisk om Leadership Lab

Facilitator: Cecilie Gredal, specialist i personligt lederskab, inspirator og ledelsesrådgiver.

Hvem kan deltage: Det er en forudsætning, for at kunne deltage, at du har gennemgået et lederudviklingsforløb hos Cecilie Gredal.

Hvornår:

  • Fredag d. 31/01-2020 Kl. 9.00-16.00
  • Fredag d. 27/03-2020 Kl. 13.00-16.00
  • Fredag d. 29/05-2020 Kl. 13.00-16.00
  • Fredag d. 21/08-2020 Kl. 13.00-16.00
  • Fredag d. 02/10-2020 Kl. 13.00-16.00
  • Fredag d. 27/11-2020 Kl. 13.00-18.00 med efterfølgende afslutningsmiddag

NB! Alle labs, bortset fra første gang som er en hel dag, starter med en sandwich kl. 12.30-13.00 og afsluttes med tid til netværk inkl. hvinvin og snacks fra kl. 16.00

Hvor: Sted udmeldes senere.

Pris: Investering for deltagelse i Leadership Lab hele år 2020 er 17.000 kr. ex. moms.

Det er muligt at opgradere Leadership Lab med 2 individuelle sparringssessioner, à 1 ½ times varighed til brug efter behov i løbet af 2020.  Investering for Leadership Lab plus 2 individuelle sparringssessioner er 22.000 kr. ex moms. (rabat 1.000 kr.).

Deltagelsen er bindende for hele 2020 og gruppen er lukket.

Tilmelding: Senest d. 08/01-2020, eller før holdet er fyldt.

Vil du sikre dig en plads i Leadership Lab?

Pin It on Pinterest