• Leadership Lab 2021

  Få tid til eftertanke og styrk dit personlige lederskab

Bliv klogere på dig selv og den balancerende livskunst det er at lede andre

Det er en udfordring for ledere at være rodfæstet i sig selv og have klarhed, samtidig  med at skulle navigere i hverdagens krydspres, høje hastighed og store kompleksitet. Skal du lykkes med det, kræver det, at du tager dig tid til refleksion og eftertanke. På den måde bevarer du overblikket, nærværet og din egen integritet i dit personlige lederskab såvel som i dit øvrige liv.

Leadership Lab er refleksions- og læringsrummet, hvori du som deltager øger din bevidsthed, selvindsigt og videreudvikler dit personlige lederskab.

Formålet med Leadership Lab er derfor, i et fortroligt forum, at kvalificere, hvordan du bruger dig selv, din tid og energi bedst muligt, så du er glad og har overskud såvel privat som professionelt og er en tydelig og inspireret leder.

Her mødes ledere med forskellig baggrund i et forum, hvor vi debatterer og inspireres til at stå stærkt i vores personlige lederskab og blive endnu bedre til at lede andre.

Find ind til kernen af det du tror på og styrk dit lederskab i et berigende refleksionsrum med ligesindede

Men hvor er det muligt at være tvivlende og have god tid til at lad sig bevæge og bevæges af helt essentielle og eksistentielle emner?

Hvor har du mulighed for at finde og genfinde dig selv og blive rodfæstet i dit ståsted?

Det har du i Leadership Lab.

Når ugen går på hæld, tager vi os tid til at strække nuet og lade os inspirere i fællesskab.

Den bærende overbevisning bag labbet er, at deltagerne ikke nødvendigvis har brug for mere viden, men i stedet har brug for at kalibrere dig selv og genfinde klarhed i forhold til, hvad der er sandt og væsentligst når alt er vigtigt.

Hvis ikke du tager dig tid til at reflektere over, hvad der er væsentligst, at du agerer på – ender du med at spilde din tid og energi på at reagere på andres dagsordner.

Cecilie Gredal

Inspirator, ledelsesrådgiver og specialist i personligt lederskab

FORM

Leadership Lab indledes med en hel dag, hvor der er tid til at arbejde i dybden med deltagernes personlige lederskab og sætte retning for årets udvikling.

Hvert lab indeholder:

 • Sparring og videndeling i forhold til de konkrete udfordringer, du som deltager og de øvrige står i
 • Et oplæg, der giver dig et nyt perspektiv, øget læring, indsigt og bevidsthed om dig selv, din intuition, talenter og impact
 • Konkrete tips og tricks til at finde hurtigt tilbage til dig selv og bruge al den viden og visdom du rummer

Møderne slutter altid med tid til uformelt netværk med hvidvin og snacks,  før vi går optanket og gentændt på weekend.

I tilknytning til Leadership Lab oprettes en lukket facebookgruppe, hvor deltagerne kan videndele, sparre, få rådgivning, nye perspektiver på udfordringer og dilemmaer med inspiration og hjælp fra hinanden og Cecilie Gredal. Desuden vil Cecilie halvvejs mellem møderne, inspirere med video eller lignende i tråd med sidste mødes tema, så fokus på din udvikling fastholdes trods travl og krævende hverdag.

Få et års følgeskab, der sikrer dig, at du videreudvikler din bevidsthed og selvindsigt i dit personlige lederskab.

Praktisk om Leadership Lab

Hvem kan deltage: Det er en forudsætning, for at deltage, at du har gennemgået et lederudviklingsforløb hos Cecilie Gredal.

Hvor og hvornår:

 • Fredag d. 19/2 kl. 9-10.30 på Zoom
 • Fredag d. 19/3 kl. 9-16.00 på Skovshoved Hotel
 • Fredag d. 14/5 kl. 9-10.30 på Zoom
 • Fredag d. 11/6 kl. 13.00-16.00, hos Cecilie
 • Fredag d. 20/8 kl. 13.00-16.00, hos Cecilie
 • Fredag d. 15/10 kl. 13.00-16.00, hos Cecilie
 • Fredag d. 26/11 kl. 13-18.00 med efterfølgende afslutningsmiddag

NB! Alle labs, bortset fra første gang som er en hel dag, starter med en let frokost kl. 12.30-13.00 og afsluttes med tid til uformelt netværk, hvinvin og snacks fra kl. 16.00- ca 17.

Eksternt sted udmeldes senere.

Pris: Investering for deltagelse i Leadership Lab hele år 2021 er 17.000 kr. ex. moms.

Det er muligt at opgradere Leadership Lab med 2 individuelle sparringssessioner, à 1 ½ times varighed til brug efter behov i løbet af 2021.  Investering for Leadership Lab plus 2 individuelle sparringssessioner er 22.000 kr. ex moms.

Deltagelsen er bindende for hele 2021 og gruppen er lukket.

Tilmelding: Senest d. 08/01-2021, eller før holdet er fyldt.

Vil du sikre dig en plads i Leadership Lab?

Pin It on Pinterest