• Lederidentitet

    Bliv den fantastiske leder, som du har indeni dig

Størstedelen af ledere sætter mere eller mindre bevidste idealer op for sig selv om, hvordan en rigtig leder bør være. Konsekvensen er, at de ender med at bære rundt på et ledelsesskjold.

Cecilie Gredal

Inspirator, ledelsesrådgiver og specialist i personligt lederskab

Vis hvem du er og få større loyalitet og følgeskab

Ledelsesskjoldet er en facade, vi sætter op for at stive os selv af og passe på os selv. Facaden gør, at vi kan holde til at være ledere – også når vi skal træffe de upopulære beslutninger, tåle modstand og bære hele ansvaret. Men sådan et skjold har også bagsider.

Jeg kender selv ledelsesskjoldet indefra, eftersom jeg bar rundt på et i årevis, da jeg var leder i skolevæsnet. Men det er først, når vi tør smide skjoldet fra os, at vi kan stå stærkt i os selv som ledere uden at gå på kompromis med vores egen integritet, og dét giver langt større loyalitet og følgeskab!

I min ledelsesrådgivning har jeg udviklet en model, der kaldes for KFI-modellen. Den handler om de tre forskellige “bevidstheder”, man kan lede ud fra – 1.0, 2.0 eller 3.0. Leder man ud fra bevidsthed 1.0 eller 2.0, bærer man et ledelsesskjold foran sig selv og er på unødigt overarbejde.

Du gør alt det, som du tænker, er det rigtige – og knokler for at bevise dit værd

I 1.0 sidder vi fast i det, som jeg kalder for en idealfælde. Vi spørger hele tiden os selv: Hvad er det rigtige at gøre her? Hvordan er jeg en rigtig leder? Det er de udefrakommende succeskriterier og idealer, som vi leder os selv med. Vi sammenligner vores egen inderside med andres yderside og strammer os an for at holde facaden.

Da jeg var leder, ville jeg gerne være en “rigtig” leder. Jeg tænkte, at en “rigtig” leder er stærk, rationel, enormt vedholdende og meget målrettet. Så de kvaliteter forsøgte jeg at udstråle. Men i virkeligheden satte jeg et skjold foran, hvem jeg er, og hvad mine værdier er – og jeg devaluerede mine talenter. Jeg gjorde faktisk vold mod mig selv og var ikke tro overfor min egen mavefornemmelse.

I 1.0 ser vi altså på, hvad andre ledere gør og sammenligner os med dem. Vi kommer fejlagtigt til at tro, at andre altid er stærke, afklarede og aldrig er i tvivl, og så tror vi, at vi selv er forkerte og utilstrækkelige, når vi ikke er det.

Du er en løve på Arktis – og kæmper for at overbevise andre om dit værd

I 2.0 er man på overarbejde. Enten er man vant til at få energi af trods og bliver motiveret af at tænke: Nu skal jeg fandeme vise dem. Eller også har man vænnet sig til at være en løve på Arktis. Det er ikke, fordi der er noget i vejen med løven. Det er heller ikke, fordi der er noget i vejen med Arktis. Men matchet er dårligt.

Du kan gøre to ting: Du kan tage kampen ud af det, eller du kan flytte dig. Du kan altid forsøge at få det til at fungere, men nogle gange er det tid til at erkende, at det ikke kan nytte noget. Lad os sige, at du arbejder i en virksomhed, der er ekstremt fokuseret på finans og bundlinje. Du ønsker at overbevise din medledelse om, hvor stor indflydelse den menneskelige ressource har på en høj bundlinje, men der er ikke nogen lydhørhed for det. Så må du overveje: Kan jeg se, at det nytter og flytter, eller hvor mange år af mit liv vil jeg slås forgæves med det her?

Alene det at erkende, at det er omstændighederne, man slås med, kan gøre en stor forskel. Fordi uanset hvordan du griber kampen mod omstændighederne an, så så ender du med at tabe – 100 % af gangene. Og dét er dårlige odds.

Du viser, at du er et ægte menneske – og ejer dit værd

I 3.0 leder vi indefra gennem vores egen identitet. Når vi gør det, så holder vi op med at forsøge at bevise vores værd eller overbevise andre om vores værdier – i stedet leder vi ved at vise, hvem vi er.

Mange ledere synes, at det er en fejl ved dem selv, at de ikke stålsatte nok og har brug for at afstemme sig selv med andre mennesker. Men det er i virkeligheden at underkende sin egen medmenneskelighed. Og medmenneskeligheden er med til at skabe et stort følgeskab som leder. At andre kan mærke, at her er et ægte menneske. At man kan sige til sin medarbejder: Hvor er det fantastisk, at du kan det dér, det er lige præcis derfor, at jeg har brug for dig, fordi det er her vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en forskel.

Når man leder med et ledelsesskjold foran sig, så prøver man at stive sit eget ego af ved at gøre “det rigtige”. Men det, som andre mennesker er loyale overfor, er ikke egoet. Det er den essens, vi er som mennesker. Det er vores værdier, det vi tror på og står for, vores formål med at bedrive ledelse.

Derfra kan du godt træffe de upopulære beslutninger og være transparent omkring det, fordi det er godt for et større hele. Når du er tydelig i forhold til, at det er i rollen som leder, de upopulære beslutninger skal træffes, så er det ikke din egen identitet, du slider på.

Med livskompasset og ledestjernen kan du stole på, at du træffer de rette beslutninger

Hele forløbet er bygget op omkring ledestjernen, der samler alle de brikker, du har brug for i fremkaldelsen af din identitet, som menneske og som leder, og fører dig helt hen til at leve og lede fra niveau 3.0 i KFI-modellen.

Livskompasset er den første vigtige brik

Allerførst zoomer vi ind til kernen af, hvor du skal navigere hen i forhold til at stå stærkt som dig. Hele pointen er, at du ikke skal mere, men mindre. Jeg hjælper dig med at skrælle lagene af og komme ind til de idealfælder, du er havnet i. Herfra laver vi dit personlige livskompas, så du igen kan se klart.

Dit livskompas giver dig klarhed over, hvad der er væsentligst for dig i dit liv, og hvad du skal navigere efter, når du træffer dine valg og beslutninger for at blive en succes ud fra dine egne normer — ikke andres. Du vil samtidigt finde ud af, hvilke idealfælder der er dine dominerende, samt hvordan du kan håndtere dem fremover. På den måde kan du slippe ud af deres magt over dig, og du kan genvinde din frihed.

Ved hjælp af livskompasset vil du til enhver tid kunne finde hjem til din egen styrke og træffe langt bedre og mere autentiske valg, der gavner dig uden at tære på dine ressourcer.

Mindset

Al din succes starter og slutter med dit mindset — hvad du mener er muligt, og hvilket niveau af succes, du har indstillet din indre termostat på. Sammen pudser vi dine briller, ændrer dit mindset og hæver niveauet for, hvor godt det skal være at være dig. Det vil du drage fordel af resten af dit liv.

Du udvikler et nyt mindset, der opløser angsten for fejl og mangler og baner vejen for lethed, nysgerrighed, udvikling og dermed endnu større succes som dig.

Tanker

Dine tanker skaber din opfattelse af dig selv og verden. Uanset hvor meget du allerede har arbejdet med dig selv, er det min erfaring, at vores frygt og begrænsende overbevisninger dukker op, når vi skal lære noget nyt. Dem vil du lære at opdage og håndtere med kærlig og fast hånd, mens holdet og jeg står ved din side.

Jeg kender alle begrænsende overbevisninger til hudløshed og er selv sluppet fri af dem. Jeg ved, hvad der skal til for, at du også kommer videre – uden hverken frygt eller andet, der begrænser dig, Og du får mit følgeskab hele vejen.

Jeg lærer dig, hvordan du opløser din frygt, og hvordan du finder større tillid, klarhed og ro i hovedet. Jeg lærer dig, hvordan du udvikler og bruger din intuition, hvornår du kan stole på den, og hvornår du ikke kan.

Talenter

Du finder dine intuitive talenter og lærer at forstå din kreativitet. Nogle oplever ikke i første omgang at finde noget overraskende nyt her. Men måden de efterfølgende oplever sig selv på, og måden de lærer at tænke om sig selv, den bliver markant anderledes.

Du lærer at værdi-sætte dig selv og det du kan. Kun ved at værdi-sætte dine helt særlige talenter og sætte dem bevidst i anvendelse kan du slippe knokleriet, vælge letheden og slutte fred med at sammenligne dig med andre. Du lærer at forstå den forskel, du gør og de store ting, du er i stand til at udrette – uden at føle, at du hverken bluffer, eller at det du gør er banalt og værdiløst.

Værdier

Når vi går på kompromis med vores egne værdier slider vi på vores integritet og selvværd. Du holder op med at være optaget af, hvad der er det “rigtige” at gøre, og hvad andre tænker. Du lærer at trække kraften hjem til dig selv, stå stærkt i din integritet og føle ægte troskab mod dig selv. Det giver ro, integritet, selvrespekt, andres respekt og dermed øget følgeskab.

Mission/WHY

Det er her, hvor det ydre kompas laves. Jeg hjælper dig at få klarhed over, hvordan du bedst sætter dig selv i spil, og hvad der tænder dig i dit arbejdsliv. Du finder dit WHY – din passion, dét som nærer dig, er større end dig selv og gør, at du finder dyb mening og tilfredsstillelse i livet.

Resultatet af hele denne proces er, at du står stærkt i dit liv og lederskab, hvorfra du vil udvikle dig til at blive grundglad, karismagisk og skabe ekstraordinært fantastiske resultater – langt lettere.

Pin It on Pinterest