Al den forandring vi ønsker, starter hos os selv

Verden har brug for karisMAGISKE og gamechanging ledere, der:

  • Agerer autentisk og indsigtsfuldt
  • Er transformerende rollemodeller
  • Indgyder modet til at ændre verden til det bedre

Det starter alt sammen ét sted – inde i dig.

Vil du have den indsigt og de redskaber, der gør dig i stand til at tage effekten af dit lederskab til næste niveau – hvor du står stærkt, er inspireret i din lederidentitet og bruger dit potentiale og dine talenter klogest muligt til at skabe den betydningsfulde forandring, der er brug for, så er du kommet til det rette sted.

img-portrait@2x
gcl-fp

Lederuddannelse

Lederuddannelsen er for dig, der er topleder, og vil lære at stå stærkere i dig selv, udfordre vanetænkning og tage dit lederskab og dine medarbejdere til et nyt niveau – så I sammen kan gøre verden bedre, end den var i går.

foredrag-fp

Foredrag

Bliv inspireret til at tænke større og lær, hvordan I med enkle greb bruger jeres potentiale, så I uden at arbejde hverken mere eller hårdere kan øge jeres impact og gøre en gamechanging forskel.

forloeb-fp

Teamforløb

Få et skræddersyet udviklingsforløb til dit lederteam, hvor vi går i dybden med jeres styrker, udfordringer, fælles bevidsthed, mentale begrænsninger, og hvordan I bruger og udvikler hinanden og jeres potentiale bedst muligt, så I kan gøre en større forskel sammen.

leder-fp

Du leder andre – men leder du dig selv?

Det er et paradoks, at vi som ledere leder andre hver eneste dag – men ikke i lige så høj grad er bevidste om, hvordan vi leder os selv.

Vi er hjemmeblinde. For at få synet tilbage skal du lære at bruge dig selv på en ny måde og øge din bevidsthed om dine styrker og din lederidentitet.

Du skal lære at bruge dine værdier og din intuition som et indre kompas, der guider dig i dine beslutninger.

Hverdagen er kompleks og forventningerne til ledelse er store. Du skal lære at agere, ikke blot reagere. Du skal tænke innovativt og visionært. Du skal udfordre normerne og forandre spillereglerne.

Det kræver, at du står stærkt i dig selv som leder og menneske. At du har modet og evnerne til at forandre verden. Det er tid til at være en gamechanging leder.

Og vejen derhen er ikke svær – tværtimod. Når du ser dig selv og dine talenter klart, vil du få en langt større lethed og glæde i dit lederskab.

Efter et samarbejde med mig vil du opleve, at du:

  • Hviler mere i dig selv og finder ro med, at de beslutninger, du træffer, er rigtige
  • Får en dyb indsigt i og ejerskab til dine intuitive talenter og dit store potentiale – og hvordan du bruger dem bedst muligt
  • Står stærkt i dig selv, tør udfordre vanetænkning, begrænsninger og idealfælder – og har modet til at tænke visionært og gå nye veje
  • Ved, hvordan du accelererer læring og skaber transformation hos andre
  • Har redskaberne og indsigten til at tage dit lederskab til et helt nyt niveau – så du gør verden bedre, end den var i går.

Men tag det ikke fra mig – tag det fra de mange kursister, som har været på et forløb hos mig:

En kæmpe øjenåbner

Forløbet hos Cecilie har været en erkendelsesrejse af dimensioner. Før da undertrykte jeg mine naturlige talenter, fordi jeg bar på en overbevisning om, at jeg skulle ase, mase og knokle for at være god nok. Det var kæmpe øjenåbner, at lethed i arbejdslivet ikke er at snyde – det er at være landet i sin genizone. TAK, Cecilie, fordi du hjalp mig med at finde modet til bare at være mig og gå ud i verden som lige præcis dét.
— Charlotte Lind
Foredragsholder og livscoach,

En helt anderledes ro – jeg er bare glad og tilfreds med mit liv og mig selv

Forløbet hos Cecilie har givet mig indsigt og overblik over mig, mit liv og mit virke. Større klarhed over, hvordan jeg ønsker at være og leve mit liv, og hvordan jeg bedst bruger mine talenter. Jeg er ‘et klogere sted’ i dag med nye perspektiver på mig, mit liv og mine talenter. Jeg har en helt anderledes ro – jeg er bare glad og tilfreds med mit liv og med mig selv.

— Tine Kragh Nielsen
Director, Commercial Development – Sales & Marketing PMO at, VELUX

Exceptionel god til at se, hvad hver enkelt er god til

Jeg har tidligere tænkt, at min værdi som direktør hovedsageligt har ligget i min tekniske viden. Gennem Cecilies lederudviklingsforløb er jeg blevet klogere på værdien af alle mine talenter og er nu bevidst om, hvordan jeg bedre kan inspirere mine medarbejdere. Resultatet er, at jeg står stærkt i mig selv og handler med meget større naturlighed. Jeg har skrællet begrænsende idealfælder af, og dermed har jeg fundet meget større værdi og lethed i at lede som mig. Mit mål var at stå knivskarpt som leder, og få klarhed over, hvad det er vigtigst, at jeg bidrager med i min lederstilling. Og som vestjyde kan jeg sige, at det går meget godt med det.

Samarbejdet med Cecilie har været mega inspirerende, hun er exceptionel god til at se, hvad hver enkelt deltager særligt er god til. Forløbet adskiller sig fra andre lederkurser ved, at Cecilie fokuserer meget på lige præcis mine kompetencer, hvad jeg kan, og hvordan jeg bruger det bedst – frem for at fokusere på nogle generelle lederkompetencer. Tak for et inspirerende og udviklende forløb.

— Dorte Pedersen
Produktionsdirektør, Logitrans

Hvem er Cecilie?

Du kan få den ultrakorte version her:

46 år gammel, er godt gift med Martin, har 3 skønne børn og lever af at hjælpe ambitiøse ledere med at se sig selv og deres potentiale klart og at finde modet til at bruge sig selv bedre ved at opløse de blokeringer, der står i vejen for, at de kan gøre en betydningsfuld forskel i verden.

Jeg er nemlig vild med mennesker. Og jeg er dybt optaget af, hvad der skal til, for at mennesker transformerer sig og finder ind til kernen i, hvem de er. Og hvordan talent, værdier, mindset, potentiale og iboende udfordringer spiller sammen og gør os til dem, vi er. Både som leder og som menneske.

Det var den korte version.

Jeg har også +10 års erfaring som leder i det offentlige, haft flere bestyrelsesposter, taget en lederuddannelse, et hav af lederkurser og trawler kontinuerligt vidensmængden igennem for at finde de  mest effektfulde greb, teorier og praksisser inden for bevidsthed, hjerneforskning, filosofi, kvantefysik, epigenetik, de tre principper, narrativ teori, forandringsledelse og transformativ læringsteori – som jeg omsætter til let implementerbare teknikker og hacks, du kan bruge til at tage dit lederskab og effekten af det til et nyt niveau.

Og så har jeg én mission i mit liv – den kan du læse mere om her.

Tid til forandring?

Det er slut med at knokle som du plejer. Dit liv er værdifuldt og du kan og er meget mere end det.

Skriv til mig her og lad os tale om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at blive den karisMAGISKE leder, der inspirerer til mod, nytænkning og går forrest i udviklingen af andres potentiale.

cg_illustrationer_forside_inspiration

Få inspiration til dit lederskab

Game-changing Leadership

Bliv en af de første der får tilsendt materiale om lederuddannelsen: Game-changing Leadership

Få værktøjerne til at forandre verden med dit lederskab

Få gamechangende inspiration og indsigt, så du kan tage dit lederskab til næste niveau – direkte i din indbakke.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.