cg-virksomhedsforloeb
Teamforløb

Få skræddersyet et transformerende udviklings-forløb til jeres lederteam

Få skræddersyet et transformerende udviklings-forløb til jeres lederteam

Et udviklingsforløb er et transformerende forløb, der giver jeres lederteam en ny, fælles bevidsthed om jeres talenter, og hvordan I bruger jer selv og hinanden bedst muligt – så I sammen kan skabe en betydningsfuld forskel og gøre verden bedre.

 • Sætte skub på jeres udvikling – både som individuelle ledere og team
 • Øge jeres bevidsthed om, hvordan I bruger hinanden bedst i teamet
 • Skabe en dyb, fælles forståelse for, hvad der skal til, for at teamet fungerer optimalt
 • Lære jer at stå stærkt i jer selv og bruge jeres særlige talenter, så I udnytter jeres tid og energi mest hensigtsmæssigt
 • Løfte jeres evner til at lede jer selv og andre, så I kan skabe de forandringer, verden har brug for

Accelerér jeres lederudvikling

I forløbet arbejder vi både på teamniveau og individuelt niveau med at styrke jeres lederidentitet og øge jeres bevidsthed om egne og andres styrker.

Her er nogle af de ting, vi kunne arbejde med – men det hele afhænger af, hvad jeres behov er:

 • Idealfælder og hvordan I opløser dem og frigiver jeres potentiale
 • Det personlige lederskab – hvordan lærer I at stå stærkt i jer selv og jeres lederskab?
 • Intuition, hvorfor det er jeres vigtigste ledelsesredskab, og hvordan I bruger den
 • Mindset, personlig og organisatorisk læring
 • De fire bevidsthedsniveauer og hvordan I hæver jeres eget
 • Ledestjernen og lederidentitet – få øget bevidsthed om jeres mindset, tanker, talenter, værdier og mission, og definér jeres identitet og ledermanifest
 • Det modige lederskab og sårbarhed – hvordan bruger I sårbarhed, intuition og empati i jeres lederskab?
 • KFI-modellen – hvordan lærer I at lede stærkt og modigt ud fra jeres egen lederidentitet?
 • Transformativ læring og udvikling af andre – lær at skabe gamechangende resultater gennem andre.

Hvad vi skal tage fat på, afhænger af jer, og hvilken udvikling vi sammen vil skabe.

Så spørg jer selv: Er vi det bedste lederteam, vi kan være – eller er det tid til at blive klogere?

cg-04
cg-03

Hvem er i jeres ringhjørne?

Vi bliver ikke klogere på, hvordan vi bruger os selv bedre, samtidigt med vi knokler af sted.

Det kræver et refleksionsrum, og for at accelerere den proces og blive sine blindspots og styrker bevidst har alle brug for en sparringspartner.

Én, der kan give jer ærligt og konstruktivt modspil.

Én, der hjælper jer med at se jer selv klart, så I træffer de rigtige beslutninger.

Og én, der giver jer nyt indblik og indsigt i jer selv som individuelle ledere og som team – så I kan sætte retningen for jeres organisation med større klarhed, lethed og masser af energi.

Så I står stærkere som team. Klar til at udfordre normerne og forandre spillereglerne.

Med et udviklingsforløb hos mig får I netop sådan en sparringspartner.

Jeg faciliterer den proces, der skal til, for at I vokser – fælles og individuelt – og står stærkt i jer selv og jeres fælles lederskab.

Vi fik mere, end vi regnede med

Vores lederteam trængte til en saltvandsindsprøjtning i forhold til vores ledelsesudvikling. Vi havde behov for en øget bevidsthed om vores talenter og styrker, som vi hver især har at byde ind med i ledelsesteamet. Sådan at vi med fælles sprog kan sætte retning for vores organisation.

Vores samarbejde med Cecilie er en proces som er givende og konstruktiv. Den begynder at give os fælles sprog, samtidig med at vi lærer at lytte til vores intuition.

— Anne-Mette Kistrup Andersen
Centerleder, Center for Socialt Udsatte i Næstved

Cecilie har flyttet individer og team væsentligt – de spørger efter en runde mere!

Vi har brugt Cecilie Gredal til at at facilitere lederudvikling af mit lederteam. Programmet har bestået af både individuelle samtaler og et lederseminar med lederudvikling på dagsordenen. Formålet var, at hver enkelt leder skulle lære at stå stærkt i sig selv og bruge sine talenter bedst muligt. Det var også formålet at sikre god harmoni for den enkelte omkring hele livet, for at stå stærkere i alle sammenhænge og dermed også i ledergruppen.

Cecilie og jeg har derfor prioriteret en holistisk tilgang til udviklingsprogrammet. Det har været en stor fornøjelse at få bygget gode ledelsesteorier og praktikker op sammen med Cecilie og det har givet ledergruppen et fælles sprog i mange sammenhænge. På individniveau har det været en fornøjelse at se, hvordan Cecilie har formået at få skubbet til personlig udvikling, der har flyttet individer og team væsentligt.

Lederteamet har efterspurgt endnu en runde med Cecilie for at gøre os endnu bedre. De har særligt et ønske om også at få endnu et skub på den personlige udvikling. Vi er sikre på det styrker os som individer og som team og at vi bliver skarpere og dygtigere – og formår at sætte vores talenter op på bedst mulig måde, så vi alle får masser af energi af at arbejde i vores lederteam og sammen med vores medarbejdere.

— Ane Winter Borch
Director, Novo Nordisk

Cecilie fik os samlet som team

Da vi som helt nyt ledelsesteam begyndte vores samarbejde med Cecilie, vidste vi ikke hvor værdifuldt det ville blive for os som team. Cecilie er en yderst nærværende, opmærksom og vidende sparringspartner. Hun forstår at lytte og at lytte “bagom” det, der bliver sagt. Hun er en konstruktiv forstyrrelse, der får teamet til at gå dybere ned og flyve højere op.

Cecilie fik os samlet som team og fik os til at stå langt stærkere, end vi gjorde inden samarbejdets begyndelse.

— Maria Bælum Mauria
Skoleleder, Kalvebod Fælled Skole
cg-06

Hvordan foregår det?

Jeg sammensætter forløbet, så det passer til netop jeres situation og de udfordringer, I står med. Det vil dog altid være anbefalelsesværdigt, at det strækker sig over en længere periode, så I har tid til at afprøve, justere, af- og implementere det, vi har haft fokus på.

Jeg vil anbefale, at forløbet indeholder både fælles undervisningsdage og individuelle samtaler med hver enkelt deltager.

Inden første undervisningsdag har alle deltagere en individuel opstartssamtale med mig, hvor vi stiller skarpt på den enkeltes udviklingsmål, potentiale, idealfælder og omgåelse af dem. Den samtale sikrer, at vi har opbygget tillid til hinanden – og så vil I se, at I rykker jer lynhurtigt, når det fælles forløb starter.

Skal vi tage jeres lederteam til næste niveau?

Det er i dag, vi skaber fremtiden. Der kommer aldrig et bedre tidspunkt end nu – og det hele bliver ikke på magisk vis bedre i morgen.

Vil I have forandring, må I handle anderledes. For at handle anderledes må I have en ny bevidsthed og nye perspektiver.

Send mig en besked og lad os snakke om, hvordan et skræddersyet udviklingsforløb kan tage jeres lederteam til næste niveau.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Gennembrud

Det er kun muligt at tilmelde sig Gennembrud efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Visdom

Det er kun muligt at tilmelde sig Visdom efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Mestring

Det er kun muligt at tilmelde sig Mestring efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Leader(R)evolution

Det er kun muligt at tilmelde sig lederuddannelsen efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.