cg-leadership-2022
NIVEAU 1 i LEDERUDVIKLINGSPROGRAMMET

Gennembrud

Bryd gennem begrænsninger, gamle vaner og sæt strøm til din visdom, din skaberkraft og dit livsformål

Er du en livsambitiøs leder eller en visionær udviklingsfacilitator?

Har du allerede videreuddannet dig og arbejdet en del med dig selv, men føler alligevel, at der må være noget mere… noget dybere… måske endda større i livet, som du længes efter? Noget, der stimulerer din sans for væsentlighed, får din energi til at højnes og din intuition til at spidse ører?

GENNEMBRUDSFORLØBET er for dig, som er træt af overflade og knokleri, og klar til at gå så dybt, at du genfinder din visdom og lærer at bruge din autentiske power, hvorfra du kan lede inspireret og troværdigt indefra og ud.

Hvis du vil styrke forbindelsen til dig selv, til andre og det, som er større end dig, øge letheden, grundglæden og kærligheden i dit liv… så buckle up! Det er herfra gennembruddet sker.

På forløbet aktiverer du dit indre Leder(liden)skab, sætter strøm til dit dybere potentiale, finder klarhed og lærer at lede og højne din energi og bevidsthed. Helt uundgåeligt vil du opleve gennembrud – hele vejen rundt og på mange niveauer af dit liv og lederskab – indefra og ud 🚀

Det bliver decideret livsforandrende for dig, hvis du kommer med.

cg-05

Gennembrud - kort fortalt

Gennembrud er et accelereret 5-måneders udviklingsforløb, der foregår fysisk med vigtige touchpoints online.

Formålet med forløbet er, at du får så høj en høj bevidsthed om dig selv, dine intuitive talenter, værdier og mønstre, at du med nye livsmestringsstrategier bryder med det, der ikke længere tjener dig og i stedet sætter stikket i til den version af dig, der lever og arbejder med lethed og vitaliseret gnist.

Ja, det lyder magisk, og det er præcis, hvad de vilde transformationer, du vil opleve hos dig selv og dem du er på hold med, er.

Gennembruddet er muligt fordi forløbet netop foregår over 5 måneder med tæt følgeskab i et powerfuldt kærligt udviklingsrum med høj energi og tillid, hvor du får sparring og hjælp til mod og klarhed, så du ikke behøver regne det hele ud selv, Du har tid til at aflære det gamle og integrere og internalisere det nye på dybere planer. Med andre ord, VIL du det, så kan du kun glæde dig til at opleve et kvantespring, der vil ske hurtigere end du på nuværende tidspunkt tror muligt.

Og selvom det lyder både tids- og energikrævende, så forløser det også selvsamme. Du vil derfor opleve, at få et meget større overskud, overblik, mere tid, nærvær, energi og grundglæde.

GENNEMBRUD starter d. 14. november 2023 og slutter 21. marts 2024.

Undervisningen finder, de gange det er med overnatning, sted på sjælfulde Kildegaard i Tisvilde, og de enkeltstående dage afholdes i mit hjem i Farum.

”Der kommer et tidspunkt i vores liv, hvor vi kan vælge at opløse vores mønstre, bryde med idealfælderne, og træde ind i vores fulde power og sjælsintegritet.
Tidspunktet kan komme igen og igen, men transformationen sker først den dag, vi bevidst beslutter os for at sætte stikket i og leve, lede og inspirere autentisk - over barren for normal.
Den dag bliver game-changende for dig. For det bliver dagen, hvorfra du både vil transformere dit eget og andres liv. Blot ved at være den, du i virkeligheden er.”

Her er resultaterne du kan forvente

På GENNEMBRUD går vi lige til det menneskelige stål og arbejder på mange niveauer med at aktivere forskellige intelligenser, så du udvikler din bevidsthed om de mentale, følelsesmæssige, kropslige, energimæssige og spirituelle dele af dig.

Du lærer, hvordan du…

 • skruer ned for den indre og ydre støj, så du kan frigøre din energi fra alt det, du ikke skal bruge din tid og energi på mere
 • ejer værdien af dine intuitive talenter, så du kan bruge din erfaring og høje faglighed til at skabe ekstraordinære resultater - uden at knokle
 • skaber kontakt til dit dybere formål og skaberkraft, så du ved, at du bruger dit liv på det helt rigtige
 • aktiverer din intuition og visdom, så du med ro og klarsyn kan navigere i hvad som helst

RESULTATET er, at du hviler i dig selv og bliver unfuckwithable. Dit nærvær bliver karisMAGISK, fordi du er inspireret, forbundet og evner at vitalisere dig selv og andre ved din blotte tilstedeværelse.

En mærkbar forandring

Har du en længsel efter noget mere og dybere i dit lederskab, så kan jeg varmt anbefale Cecilies lederuddannelse.

Sammen med ligesindede dygtige ledere, får du udvidet dit lederblik, din bevidsthed og din horisont.

Du får klarhed om dine kompetencer og talenter, og afgørende værktøjer til at bringe dem i spil og leve dem.

Du får lige præcis det kærlige og insisterende skub, som er afgørende og nødvendigt for at flytte dig, så du oplever en mærkbar forandring i dit liv og dit lederskab.

— Signe Winter
Ledelsesrådgiver, www.signewinther.dk

Alle burde deltage på Cecilies kurser.

Jeg har aldrig før haft så klar en drøm og mål med mit virke, som jeg kan formulere så tydeligt som nu. Jeg er blevet bevidst om, hvordan jeg bruger mine talenter, min tid og energi, så jeg ikke alene kommer dertil, men også skaber størst mulig værdi for virksomheden samt inspirerer og løfter andre på vejen.
Alle burde deltage på Cecilies kurser.

— Holger Schultz
Direktør, Cortex Facaderens

Helt nye perspektiver

Cecilies unikke evne til at se folk – og hendes metoder hjalp til med at få kastet lys over, hvad det var, der er vigtigt i mit liv. Hvad er min kerne? Og hvad er mine talenter. Jeg fik helt nye perspektiver. Men vigtigst af alt, så lærte hun mig også at værdisætte det, og navigere i det, og det gjorde hele forskellen.”

— Anette Olsen
VP, Business System Manager, Norican Group

Se videoudtalelse

Mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab

Jeg kørte træt i det hele, knoklede mig ud af alting og havde nogle holdninger til, hvordan man skulle være som leder, men efter jeg har fulgt Cecilies forløb har jeg fået nogle mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab, hvordan jeg kan stå stærkt med mine talenter og hvordan jeg kan give det videre.

— Annemette Hess
Forstander, Frøslevlejrens Efterskole

Se videoudtalelse

GENNEMBRUD – et tillidsfuldt udviklingsrum for dig, der VIL noget

Gennembrudsforløbet er ikke for alle.

Jeg vil ikke have ego, bedrevidenhed og offerenergi på mine hold, da det hæmmer den psykologiske tryghed og bremser udviklingen.

Derfor holder jeg optagelsessamtaler, så vi begge kan være sikre på, at vi er et godt match.

Kommer du med, kan du derfor være tryg ved at du kommer på et hold med viise, spændende, givende og livsambitiøse mennesker, som vil få en stor betydning i din udviklingsproces.

Det er mit særlige talent at skabe tillidsfulde udviklingsrum. Du vil opleve at blive en del af et usædvanligt stærkt og kærligt resonansrum og energifelt, som i de fem måneder (og måske fremover, mange hold fortsætter kontakten efterfølgende) vil accelerere, inspirere og fremkalde din udvikling, styrke dit mod, din tillid og klarhed til dine næste skridt.

Vigtigst af alt er jeg i dit ringhjørne hele vejen og bevidner dig med mit klarsyn:

 • Jeg ser igennem dine facader og blokeringer ind til din sjæl og dit potentiale og giver dig sprog og bevidsthed om, hvad du rummer
 • Jeg hjælper dig med at heale og opløse gamle mønstre og identificere dine ressourcer
 • Jeg hjælper dig med at løfte din selvindsigt og finde klarhed, så du ikke behøver finde alle svarene selv
 • Jeg hjælper dig med at opbygge de understøttende vaner og praksisser, der gør dit resultat bliver livstidholdbart

Handler du på det og får holdt fast i de nye rutiner du opbygger, så vil du kunne forvente at resultatet er livstidsholdbart.

Det betyder, at dette forløb faciliterer netop den proces, der gør, at du…

 • fremkalder din identitet og finder ud af, hvem du er
 • bliver bevidst om dine talenter og dit potentiale
 • mærker dit dybere formål, så du øger din følelse af mening
 • bliver grundglad og står stærkt i dit personlige lederskab
 • får omsat alt det, du bliver bevidst om til handling, så gennembruddet sker

Du vil ikke alene få klarhed over, hvad dine særlige talenter er, men vil også lære at eje dem og vide, hvordan du bruger dem, så du med større lethed og klarhed øger din impact og følelse af at gøre en dybt meningsfuld forskel i verden.

cg-09
cg-04

Derfor rykker jeg

Når jeg er i Cecilies usædvanligt kyndige selskab, genfinder jeg altid balancen mellem mit hjerte og min hjerne, krop & sjæl. Cecilie skærer uærbødigt igennem det overfladiske og tilbyder dybere, højere og overraskende perspektiver og indsigter – ikke udelukkende på mit lederskab, men på hele mit levede liv. Derfor batter det. Derfor rykker jeg.

— Tine Buch Juul
Afdelingschef,

Her er fokus på hele DIG

Gennembrud adskiller sig fra hovedparten af alle andre ledelsesprogrammer ved at forsage alt, der lugter af ensretning.

One size does not fit all!

Jeg er eklektiker, og dette er en individuelt tilpasset udviklingsrejse, hvilket betyder, at jeg har en stor buffet af viden, teorier, værktøjer, teknikker, som jeg har lavet maggiterninger af. Det bringes i spil - når og hvis det er relevant.

Jeg er nemlig også praktiker, og det vigtigt for mig, at det hele tiden bliver håndgribeligt og konkret for dig, hvordan du kommer videre, så du ikke bliver overstimuleret af viden uden at komme nogen vegne.

Hos mig skal du ikke passe ind i en bestemt metode og proces. Det er mit ansvar at koble mig til dig, dine behov og dit udviklingspotentiale. Det er mit talent, at forbinde dig med din sjæl og fremkalde dit potentiale. Derudfra giver jeg dig al den hjælp, omsorg og spark i røven, som jeg mærker, at du har brug for, for at flytte dig maksimalt.

Jeg har laserfokus på dig. På DINE kvaliteter. DINE talenter. DINE styrker. DINE ressourcer. DIN vision. DIN nerve. Ja, DIT lederskab. Jeg giver dig sprog for det, du endnu ikke havde, og står i dit ringhjørne – men du skal selvfølgelig selv gå vejen.

Spørgsmålet er, om du er klar?

cg-08

Med Ledestjernen og dit livskompas kalibrerer du dit fundament - én gang for alle

Grundglæde og overskud opstår ikke af sig selv. Den indfinder sig til gengæld, når dit personlig ledelsesfundament er på plads, dit selvbillede er ressorucesfyldt og afspejlet i dine handlinger.

Dit ledelsesfundament baserer sig på din identitet. Og fremkaldelsen af din identitet baserer sig igen på de fem områder Ledestjernen består af.

Ingen af områderne kan stå alene; for at kunne lede stærkt og med høj bevidsthed, kræver det altså høj bevidsthed på alle fem områder:

De fem elementer i Ledestjernen er:

Mindset
Hvordan jeg møder udfordringer og lærer.
Du udvikler et lærende mindset indadtil, såvel som udadtil.

Tanker
Hvordan jeg reagerer på de historier, jeg skaber.
Du lærer, hvordan du får ro i hovedet, er bevidst og ser klart.

Talenter
Hvordan jeg bruger mit potentiale.
Du lærer, hvordan du skaber og agerer med lethed.

Værdier
Hvorfor jeg siger ja og nej.
Du lærer at stå stærkt, helhjertet og autentisk i din integritet.

Formål
Hvad tænder og inspirer mig.
Du finder klarhed, nerve og inspiration.

Til sammen udgør de fem områder: 

Min identitet
Min kerne, min essens og mit fundament.
Du fremkalder et stærkt fundament og ressourcefyldt selvbillede, hvorfra du gror og leder dig selv og andre.

Ledestjerne og Livskompasset
Hjælper dig med at reducere kompleksitet og finde klarhed på et øjeblik

Under arbejdet med Ledestjernen udarbejder du også dit personlige Livskompas, som bliver redskabet, der sikrer dig, at du altid har dig selv med og ved, hvordan du navigerer indsigtsfuldt og autentisk samt bibevarer din høje energi og power i enhver tænkelig situation. Med dit livskompas i hånden finder du klarhed over, hvad der er væsentligst at fokusere på, når ALT synes vigtigt, så du kan navigere uden om idealfælder og knokler

forloeb-fp

En fantastisk investering i mig selv

Jeg har været på mange andre både gode og interessante lederkurser, men fælles for dem alle sammen har været, at jeg er taget derfra med en liste så lang over ting, som jeg skulle hjem og have fixet eller ændret.

Men sådan er Cecilies forløb ikke. Her har den rygsæk, jeg er vendt hjem med, ikke været fuld af opgaver, men derimod en kæmpe selverkendelse, en meget værdifuld indsigt i, hvad mine særlige talenter er, og ikke mindst en vigtig forståelse af, hvad de er værd, og hvordan jeg bringer dem i spil.

Jeg gik ind i det her forløb med en ide om, at jeg måske ikke skulle være leder længere, men undervejs er jeg kommet til en erkendelse af, at det måske ikke er helt rigtigt. Jeg skal bare være det på en anden måde, og med et andet mindset, end jeg hidtil har været.

Det har Cecilies forløb givet mig redskaberne til. Hun har nemlig givet mig værktøjerne til at lede mig selv, og derfra har jeg nu mulighed for at lede andre på inspirerende og autentisk vis.

— Camilla Hørby
Institutleder, Syddansk Universitet

Se videoudtalelse

Cecilie har en helt særlig evne

Cecilie har en helt særlig evne til at skabe tillid og fortrolighed. Hun fylder rummet med et smittende nærvær, autenticitet og en oprigtig nysgerrighed på hvert enkelt menneskes unikke talenter og potentiale. Alle på mit hold havde en følelse af at vokse i det rum. Fik en nysgerrighed på, hvad vi egentlig kan udrette, når vi sætter flere af vores talenter i spil. Den inspiration har holdt ved siden.”

— Jesper Brieghel
Senior Engagement Manager, A.P. Møller-Maersk

5 moduler

Her er de fem moduler, som vil forandre dit personlige lederskab.

Modul

1

Dit fundament for Gennembrud - dit nye Livskompas

”Det er som om, jeg har forstået livet” sagde en mandlig deltager efter disse tre dage.

På dette modul lægges hele fundamentet nemlig for dit gennembrud. Dine tidligere mønstre identificeres, din intuitive værktøjskasse styrkes, hjernehacks introduceres, dit personlige livskompas udarbejdes, så du på et øjeblik kan genetablere forbindelsen til din autentiske power, skabe klarhed og høj bevidsthed i dine valg og lede dig selv og andre indefra og ud.

Du lærer kort sagt, hvordan du bliver så unfuckwithable, at du, selv i tvivl og modvind, kan lede stærkt i forhold til det, der er større end dig selv – og samtidigt holde energien høj.

 

Modul

2

Ej dit ressourcefelt

På dette to-dages modul udvider du din bevidsthed om værdien af dine intuitive talenter og hvordan du kan skabe bedre balance i dit liv og lederskab, ved at bruge dig selv, dine ressourcer og energi mere viist og powerfuldt.

Du får større klarhed om dit helt særlige ressourcefelt, nemlig krydsfeltet mellem dit formål, talent, kreativitet og intuition samt bevidsthed om, hvordan du aktiverer dette felt og lærer at eje det, så du får større lethed, inspiration og impact til at lede dig selv og andre derfra.

 

Modul

3

Mærk dit formål og stræk din vision

På dette en-dages modul åbner vi op for forbindelsen til dit dybere formål og strækker din vision.

Du modtager du en personlig beskrivelse af dine intuitive talenter, dit formål, dine livsinvitationer og hvor du især skal være opmærksom for at balancere dig selv og kunne holde energien høj.

Hvad skjuler der sig i dig, hvad venter på at blive frigivet? Du rekalibrerer succeskriterierne i dit liv og lederskab med udgangspunkt i dit formål og særlige ressourcefelt, så dit fokus styrkes og din klarhed øges.

 

Modul

4

Dybere energiarbejde

Kvantefysikken siger, at alt er energi og relationer. På dette modul arbejder vi derfor med netop din energi, så du kan bedre kvaliteten af dine realtioner indad og udad.

Vi fjerner energiblokeringer, stagneret energi og healer gamle historier, så du får hjælp til at sige farvel til selvsabotage og blokeringer. Vi aktiverer din energi og skaber en dybere forbindelse til din sjæl og din power, så du bliver i stand til at lede og inspirere over barren for normal – og skabe ekstraordinære resultater med større lethed og flow!

 

Modul

5

Brikkerne samles til fremkaldelsen og afsendelsen af dig 🚀

På dette sidste modul samler vi brikkerne og forener vi din opgraderede identitet med dit fremtidsbillede. Holdet og jeg giver dig konstruktiv feedback og feedforward til din videre udvikling, så du får inspiration og klarhed til dine næste skridt.

”Er tidspunktet det rigtige?”

Jeg ville kunne købe Twitter på stedet, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg har hørt mennesker sige, ”liiiige om lidt bliver det hele meget bedre!”.

Efter sommerferien...
Efter organisationsforandringen...
Efter næste arbejdspukkel...
You name it…

Sagen er bare den, at det ikke bliver bedre ”lige om lidt”.

Livet er NU. Og hvis ikke du grundlæggende mærker, at dit liv og lederskab har nok nerve og hviler på et sundt fundament, der giver dig en følelse af grundglæde. Så kommer det heller ikke henne om hjørnet.

I am sorry to break it.

Løsningen er at kalibrere dit ledelsesfundament én gang for alle - mere tid får du i løbet af uddannelsen efterhånden, som du bliver så skarp på, hvordan du bruger den bedst.

Udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk

Jeg synes, at lederudviklingforløbet har udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Og det tror jeg, at Cecilie har evnet at gøre, fordi hun er med på rejsen hele vejen, og fordi hun kan se det, som jeg ikke selv kan se.”

— Mette Stryhn
Administrerende direktør, Come-Back

Se videoudtalelse

Er tidspunktet det rigtige?

Jeg ville kunne købe Twitter på stedet, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg har hørt mennesker sige, ”liiiige om lidt, SÅ bliver det hele meget bedre...!”.

Efter sommerferien...
Efter organisationsforandringen...
Efter næste arbejdspukkel...
You name it…

Sagen er bare den, at det ikke bliver bedre ”lige om lidt”.

Livet er NU. Og hvis ikke du grundlæggende mærker, at dit liv og lederskab har nok nerve og hviler på et sundt fundament, der giver dig en følelse af grundglæde. Så kommer det heller ikke henne om hjørnet.

Tidspunktet er jo aldrig optimalt. Der er altid noget du skal, nogen der vil dig noget... Tid til dig selv er ikke noget du får, det er noget du tager.

Derfor er det en bestuningen du tager.

Hvis du mærker et hell yes, når du læser her på siden, så ved du allerede om dette udviklingsforløb er for dig.

Følg din intuition. Tag første skridt mod dit GENNEMBRUD. Book allerede i dag en tid til den optagelsessamtale, der er obligatorisk for din deltagelse i forløbet. Det er uforpligtende, og vil hjælpe dig med at mærke præcis, hvad et Gennembrud vil betyde for dig.

Nærmest lidt magisk

Efter mit første møde med Cecilie vidste jeg, at hun kunne bidrage med at bringe mig videre til next level i mine forretninger. Undervisningen er skarp, powerfuld og nærværende. Cecilie er meget indsigtsfuld, yderst dragende og nærmest lidt magisk…

— Charlotte Behrend
Restauratør,

Sådan tilmelder du dig

Formen repeteret kort:

Gennembrud foregår på eksklusive små hold og består af: En individuel opstartssamtale, 8 fælles undervisningsdage, 4 online Q&A sparringssessions med inspiration halvvejs mellem undervisningsgangene samt buddywork. Alt sammen med formålet at hjælpe dig med at holde snuden i dit udviklingsspor, så du rykker dig.

Derudover behøver du ikke læse en eneste side i en bog. Men vil du gerne, har jeg en udførlig litteraturliste og kan guide dig i retning af netop det, du vil have glæde af at fordybe dig i. MEN det er hverken et krav, en forventning eller nødvendigt for dit kvantespring.

 

Tilmelding

Vil du gerne med, er første step en optagelsessamtale med mig. Dels skal vi sammen sikre os, at vi er et godt match, og dels skal vi sikre os at dette er det rigtige niveau for dig.

Hvis det vurderes, at du vil have bedre gavn af et andet niveau, bliver du anbefalet at komme med på Mestring eller Visdom, som er de andre niveauer i lederudviklingsprogrammet.

Der er kun 10 pladser på dette hold, og du er først tilmeldt, når du har betalt.

OBS! Hvis der er mere end 3 måneder til holdopstart når du tilmelder dig, får du en ekstra 1:1 - værdi 6.000 kr. eks. moms.

 

Investering 

Forløbet er en investering i dit GENNEMBRUD på 65.000 kr. eks. moms.
Dette inkluderer fuld forplejning, overnatning og forkælelse.
Ratebetaling kan indgåes efter særlig aftale.

 

Respektrabat

Tilmelder du dig nåde Gennembrud og Sjælssnaps, gives du 10.000 kr. eks. moms i respektrabat for din ambitiøse udvikling.

 

 

Hvor

Begge undervisningsgange med overnatning afholdes på sjælfulde Kildegaard i Tisvilde, som har en atmosfære, der understøtter roen, så du kan fordybe dig i din udvikling.

De enkeltstående dage afholdes i mit hjem i Farum.

Den indledende individuelle session foregår enten online eller hos mig i tidsrummet 8.30-15.30.

Hvornår

Den indledende session med mig afholdes umiddelbart efter tilmelding, så du er i gang. Vi skærper og strækker dine udviklingsmål, identificerer mønstre, der skal opløses og ressourcer, som skal i spil. Denne personlige session sætter retning og mål for dit kvantespring.

Modul 1: 11/9 kl. 9 – d. 13/9 kl. 16

Modul 2: 10/10 kl. 9 – d. 11/10 kl. 16

Modul 3: 14/11 kl. 9-17

Modul 4: 18/12 kl. 9-21.30

Modul 5: 23/1 kl. 9-17

Online sparring med Q&A på Zoom D. 24/9, 30/10, 28/11 og 9/1 alle dage kl. 8.30-10

Næste hold starter februar 2025. Tilmelder du dig 3 måneder inden holdstart får du i bonus en ekstra 1:1 - værdi 6.000 kr. eks moms.

Ønsker du at få mere information om Gennembrud, så send en mail til kontakt@ceciliegredal.dk eller ring på 42321290.

Hvad siger tidligere deltagere?

Cecilie møder dig med teoretisk indsigt, praktisk viden og en masse kærlighed

Jeg valgte Cecilies kursus, fordi det var funderet på en dyb indsigt i ledelsesteorier og rigtig mange forskellige perspektiver på ledelse, men også helt tydeligt ikke var en model, der skulle passe på alle.

Der var en masse forskellige perspektiver i spil, og det har været rigtigt inspirerende. Jeg er typen, der har alle mulige ledelsesdiplomer og har været igennem mange forskellige forløb allerede, men jeg trængte til at finde én, som kunne guide mig til at lave det helt rigtige ledelseskompas, der kan hjælpe mig på min ledelsesrejse fremover. Og også på den tur få gjort op med nogle af de idealfælder, jeg konstant faldt i, fx at ledelse skal være svært og hårdt for at blive godt. Der har Cecilie en helt anden sandhed.

Jeg vil anbefale kurset til dig, hvis du har lyst til inspiration og et fællesskab med andre, der er i gang med at udvikle sig ledelsesmæssigt.

— Line Gry Knudsen
Senior Director, World Climate Foundation

Se videoudtalelse

Det er jo helt vildt, hvad der er sket for og med mig

Det er virkelig det mest transformerende forløb, jeg nogensinde har deltaget i. Der er faktisk ingenting, der tilnærmelsesvist kan måle sig med det.

Jeg har lært at lytte til min intuition, gå efter det, der er vigtigt for mig og blev meget bevidst om mine talenter.
Det har betydet, at jeg har opnået meget større klarhed, impact og resultater på mit arbejde, samtidigt med at jeg knokler og stresser meget mindre.

Jeg blev bevidst helt ind i sjælen om mine ufravigelige værdier og ledelsesgrundlag og fik formuleret en vision for mit arbejde, som nu fungerer som pejlemærke – ikke bare for mit arbejde, men også i mit private liv.

Meget er blevet mere enkelt og jeg er blevet mere kompromisløs.

Jeg står simpelthen bare mere stærkt i mig selv, har fået langt større gennemslagskraft og power – og redskaber til at arbejde med bevidsthed, mindset og forandringer i mit team.

Der er flere faktorer, der gør en stor forskel på dette forløb og det, man kan få andre steder. For det første er følgeskabet med dig utroligt værdifuldt. Du ser så klart, hvad der skal til for at flytte folks bevidsthed og faciliterer det så dybt. Derudover udgør det lille hold, et fortroligt og trygt læringsrum, omgivelserne er dejlige og med mega-inspirerende oplægsholdere understøtter det alt sammen på holistisk vis den læring og proces forløbet har været.

— Karina Kyhne
IT-Project manager, CBS

Jeg for første gang er blevet opmærksom på, hvor meget mere, der er at hente…

At være i forløb med Cecilie er en af de bedste beslutninger jeg har truffet – jeg er kommet tættere på mig selv og står roligt, styrket og nærværende i mit lederskab.

Materialet er i sig selv forløbets pris værd at få leveret i en så meningsfuld indpakning, men ser du, den egentlig transformation sker i selskab med Cecilie – hun er forskellen på det her forløb, og hvad du kunne tilmelde dig alle mulige andre steder.

Jeg mødte op med åbent sind, og samtidig en fast overbevisning om jeg havde styr på det meste. Jeg blot havde brug for nogle mindre “tweaks og hverdagshacks” for at finde ro, overskud og få energien tilbage. Jeg tog fejl. Cecilie er dygtig til at spotte talenter, men ligeså vigtigt er hun dygtig til at spotte DIG. For mig har det betydet, at jeg for første gang er blevet opmærksom på, hvor meget mere der er at hente hvis jeg, som leder og akademisk uddannet, tør mærke kroppen, bruge intuitionen og turde eje den jeg er.

Det har været rejse fra “hovedbiblioteket” og ned i hjertet. En opdagelse hvor mit eget benspænd og BS blev adresseret på en kærlig og fast måde, så jeg har kunne arbejde igennem det. En rejse hvor jeg efterfølgende kigger fremad og ved præcis hvem jeg ønsker at være, hvordan jeg ønsker at lede og uden det bliver påtaget eller for at passe i andres kasser/forestillinger om mig fordi det hele er baseret på den jeg er og det jeg kan.

Jeg er allerede startet med at gamechange min hverdag og organisation fra der hvor jeg er.

— Andreas Kjærnø
Head of department, Semco Maritime,

Det har udvidet min horisont og givet mig masser af inspiration til, hvad fremtidens ledelse kalder på

Med dette ønsker jeg at anbefale Cecilie af hele mit hjerte ❤️ – Efter mødet med dig og din undervisning ved jeg nu med større klarhed, hvad jeg næres af, at jeg skal være tro mod det jeg mærker og føler, at jeg skal kommunikere med en autentisk, ærlig og kærlig stemme og at jeg kan slippe kontrollen i tillid til, at jeg altid er hjulpet og kan have det sjovt.

Af hjertet tak Cecilie, for dit høje faglige indhold, dit enorme mod til at skubbe mig og os, din omsorgsfuldhed og tydelighed når noget skal forklares flere gange eller på flere måder og ikke mindst din skønne energi, vilje og drive på at VILLE game-changing leadership sammen med os.

Jeg er taknemlig for, at vore veje krydsede og kan kun varmt anbefale dig og dine talenter til mit netværk 👏🏼 At følge dig har udvidet min horisont og givet mig masser af inspiration til, hvad fremtidens ledelse kalder på

— Lonnie Frøjk
Aarhus Vand teamleder,

Er du klar til et Gennembrud?

Lad tale sammen, så vi kan få det til at ske

Gennembrud

Det er kun muligt at tilmelde sig Gennembrud efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Visdom

Det er kun muligt at tilmelde sig Visdom efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Mestring

Det er kun muligt at tilmelde sig Mestring efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Leader(R)evolution

Det er kun muligt at tilmelde sig lederuddannelsen efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.

Få værktøjerne til at forandre verden med dit lederskab

Få gamechangende inspiration og indsigt, så du kan tage dit lederskab til næste niveau – direkte i din indbakke.