cg-leadership-2022
LEADER(R)EVOLUTION - NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF INTUITION

(R)evolutionen starter lige her

Vi er her på lånt tid.

Livet er for kort til, at du spilder dine ressourcer. For kort til, at du knokler dig selv ned under gulvbrædderne i meningsløse og begrænsende systemer og for kort til at lade andres meninger og tankesæt sætte dagsordenen.

Og frem for alt er livet ALT for kort til, at du spiller småt med dine talenter og dit vilde potentiale, fordi du endnu ikke helt ved, hvad du i virkeligheden indeholder.

Men det kan du finde ud af.

Den nye tids (r)evolutionære ledere er færdige med at kradse i overfladen; de er i stedet modige ledere, som med gamechangende nærvær, skaber en mærkbar bevægelse mod en fælles fremtid, hvor intuition er ledende og ledelse er et bidrag i en større sags tjeneste.

Vi har dette ene liv. Lad os sammen gøre det betydningsfuldt og udvikle en verden, vi kan være stolte af at give videre.

Leader(r)evolution uddanner fremtidens Chief COnsciousness Officers (CCOOs), som kombinerer business med høj bevidsthed og skaber ekstraordinære, bære- og væredygtige resultater.

Revolutionen starter her.

Lederuddannelsen du ikke finder andre steder

Den gamechangende leder med høj bevidsthed er fundamentet i den nye tids lederskab. Det er lederen som:

 • Er vist forankret i sig selv og forbundet med sin sjæl og sit formål
 • Med lethed bevarer overblikket og leder sig selv og andre udenom idealfælder og direkte ind til sagens kerne
 • Med sit stærke nærvær, læringsfokus og intuition skaber mærkbare resultater, har høj energibevidsthed, indgyder mod og skaber sammenhængskraft

Det er dén leder, DU bliver på toplederuddannelsen Leader(r)evolution.

cg-05

Uddannelsen er eksklusiv

Det er den, fordi:

 • Dette er et specialdesignet (r)evolutionært læringsforløb, som tager udgangspunkt i dig, dine ressourcer, udfordringer og formål
 • Nærværet, ærligheden og tilliden i rummet er dyb. Her er ingen bullshit, kun fokus på det, der nytter og flytter. Vi hacker gamle programmeringer og begrænsninger, skaber nye forbindelser, så du finder ind til kernen af din sjæl, dit potentiale og det formål og format, du i virkeligheden har
 • Her er ingen røv til sæde, bøger du skal læse og kedelige moduler. Du bliver udfordret, givet overraskelser og benspænd, så din kreativitet og vitalitet vokser, og du lærer, hvordan du med høj selvindsigt kobler business og høj bevidsthed, så du får hele din erfaring, faglighed og talentmasse bragt i spil
 • Her er både tid til refleksion, gode grin, anderledes berigende oplevelser og to the point-ledelsesudvikling, hvor du nærer og fintuner dine superpowers
 • Du bliver en del af et lille, håndplukket hold af ligesindede, visionære topledere, der alle er 100% committet (det er et adgangskrav, og grunden til, at der er optagelsessamtaler)
 • Du bliver forkælet og reignited, hver eneste gang, vi er sammen
 • Resultatet er livsforandrende og livstidsholdbart

MEN...

Uddannelsen er ikke for alle

Du skal være 100% committet til at:

 • Sætte tempoet ned, for at kunne accelerere din udvikling
 • Gå utraditionelle veje, udvikle din intuition, energibevidsthed og gøre op med knokleriet, så du kan øge letheden og glæden i dit liv og være en rollemodel i integritet
 • Åbne op, give ud af dig selv, være ærlig, ordentlig og sammen med de øvrige deltagere skabe et ressourcestærkt, løftende og udviklende resonansrum
 • Hacke dine begrænsende overbevisninger, uhensigtsmæssige mønstre og vaner, så du i stedet kan skabe nye og understøttende, der løfter dig, dit format og formål til et højere og dybere niveau
 • Skabe en daglig praksis (7 minutter), hvor du har fokus på din udvikling og mestring
 • Dele ud, lære fra dig, løfte andre og sprede (r)evolutionerende ringe i vandet
cg-01

Det (ægte) gamechangende udbytte

Uddannelsen differentierer sig fra hovedparten af alle andre ledelsesprogrammer ved at forsage alt, der lugter af ensretning.

One size does not fit all!

Jeg er eklektiker, og dette er en individuelt tilpasset udviklingsrejse.
Det betyder, at ikke to (r)evolutionisters udviklingsproces har været den samme.

Jeg er også praktiker, derfor er det vigtigt for mig, at det bliver håndgribeligt og konkret for dig, hvordan du kommer videre.

Hos mig skal du ikke passe ind i en bestemt metode og proces. Det er mit ansvar at koble mig til dig, dine behov og dit udviklingspotentiale. Det er mit talent, at forbinde dig med din sjæl og fremkalde dit potentiale. Derudfra giver jeg dig al den hjælp, omsorg og spark i røven, som jeg mærker, at du har brug for, for at flytte dig maksimalt.

Jeg har laserfokus på dig. På DINE kvaliteter. DINE talenter. DINE styrker. DINE ressourcer. DIN vision. DIN nerve. Ja, DIT lederskab. Jeg giver dig sprog for det, du endnu ikke havde, og står i dit ringhjørne – men du skal selvfølgelig selv gå vejen.

For INTET lederskab i verden bliver hverken mærkbart, gamechangende eller ægte forandrende, hvis ikke LEDEREN formår at lede sig selv vist. Heller ikke dit.

Dét lærer du at mestre, som den nye tids (r)evolutionære leder og CCOO. Og den mestring vil du i øvrigt kunne blive ved med at høste frugterne af resten af dit liv.

At blive en gamechangende og (r)evolutionerende leder er en investering i DIG, men udbyttet rækker langt ud over dit eget liv. Effekten vil afspejles i alle dine relationer, såvel private som professionelle.

Spørgsmålet er ikke om det er impact-fuldt.

Spørgsmålet er, om du er klar?

cg-11

Cecilie har en helt særlig evne

Cecilie har en helt særlig evne til at skabe tillid og fortrolighed. Hun fylder rummet med et smittende nærvær, autenticitet og en oprigtig nysgerrighed på hvert enkelt menneskes unikke talenter og potentiale. Alle på mit hold havde en følelse af at vokse i det rum. Fik en nysgerrighed på, hvad vi egentlig kan udrette, når vi sætter flere af vores talenter i spil. Den inspiration har holdt ved siden.”

— Jesper Brieghel
Senior Engagement Manager, A.P. Møller-Maersk

De 5 moduler

Her er de fem moduler, som vil forandre dit lederskab.

Modul

1

How to be a (r)evolutionary game-changer

På modul 1 arbejder du med din selvbevidsthed, intuition, sårbarhed (og hvordan den kan bruges som en styrke), og du får udviklet dit personlige lederkompas, som hjælper dig med at finde tilbage til dig selv på et øjeblik – og fra den position lede dig selv og andre indefra og ud.

Du opbygger din intuitive værktøjskasse og lærer den fundamentale teori, der hjælper dig med at stå stærkt og rodfæstet i dit personlige lederskab.

Du lærer kort sagt, hvordan du bliver så unfuckwithable, at du, selv i modvind, kan lede stærkt i forhold til det, der er større end dig selv – uden at blive slidt og træt.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • En øget bevidsthed om, hvad der fremmer (og hæmmer) læring både individuelt og kollektivt
 • Trænet narrative hjernehacks, du kan bruge som dåseåbnere til øget udvikling og bevidsthed hos dig selv og andre
 • Dyb indsigt i din intuition, hvordan du bruger den, udvikler den, og hvornår du kan og ikke kan stole på den – og selvfølgelig mestret evnen til at kende forskel
 • Spottet dine egne uhensigtsmæssige mønstre og vaner og lært, hvordan du ændrer dem
 • Lært de tre ‘hygiejne’-regler, der sikrer dig, at din energi er høj, og hjælper dig med at accelerere din læring og udvikling med større lethed
 • Øget bevidsthed om, hvordan du udvikler et lærende mindset såvel udad- som indadtil, så du kan få adgang til dit uudnyttede potentiale
 • Konkret viden om, hvordan tanker fungerer, og hvordan du opløser tankernes magt over dig, så du kan finde ro og styrke i enhver situation

Modul

2

Find your game-changing genius

På modul 2 identificerer du dine intuitive talenter og går på opdagelse i de sider af dig selv, du endnu ikke har værdsat (og derfor ikke har fået bragt i spil).

Du lærer, hvordan du balancerer og udvikler dine talenter, din kreativitet og intuition, og du bliver 100 % skarp på og bevidst om, hvad dit impact er.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Bevidsthed om talentskalaen og fundet forskellen på, hvad du er rigtig god til, og hvad der er din særlige geni-zone – og lært, hvordan du med udgangspunkt i den kan skabe ekstraordinært gode resultater uden at arbejde hårdere eller mere
 • Fået enkle teknikker til at balancere dine talenter, så de ikke står i vejen for hinanden og virker kontraproduktivt
 • Lært om dine skyggesider, hvordan du kan opløse begrænsninger og dermed få adgang til din fulde kreativitet og potentiale
 • Indsigt i ubevidst selvsabotage og øvre begrænsning – og hvordan du med enkle hjernehacks kan omgå dem og finde mod og retning
 • Fået klarhed over, præcis hvordan du bruger din tid og energi rigtigt, så du øger effekten af den
 • Fundet ressourcerne i din historie, dine talenter og succeser, så du kan eje dem og bruge effekten af dem bevidst.
 • Rekalibreret dine succeskriterier og forstået, hvordan du finder mod og evner til at overgå dine egne forventninger, uden at du behøver at knokle mere
 • Indledt arbejdet med dit formål og ledelsesvision, som vi arbejder videre med i modul 3

Modul

3

Define and envision your (r)evolutionary mission

På modul 3 gentænker du formålet med og succeskriterierne i dit lederskab, så du med udgangspunkt i din geni-zone og dit potentiale kan tage dit impact og lederskab til et nyt niveau.

Du skærper din vision og dit why, så du (gen)finder passionen og drivkraften i dit lederskab og formulerer dit ledermanifest.

Du vælger også et personligt projekt eller fokusområde, som du skal arbejde videre med at udvikle på resten af uddannelsen.

Når du har gennemført modulet, har du:

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Udarbejdet et personligt ledermanifest, som guider dig og giver dig retning og klarhed over din kommende udvikling som leder
 • Lært, hvordan du er tro mod dine grundværdier og bruger dem til at højne din integritet og selvrespekt
 • Taget livtag med dine idealfælder og lært at forvandle dem til idealitet (det gode, der er større end dig selv, ifølge Kierkegaard), hvorfra du finder styrken, når du er udfordret
 • Skabt klarhed over, hvad du skal lære, aflære og justere, for at du kan tage dit lederskab og effekten af det til næste niveau.

Modul

4

Grow your inspiring impact

På modul 4 opløser vi normalbegrebet én gang for alle. Du tager fat på det modige lederskab og lærer, hvordan du inspirerer andre til at handle over barren for normal og kan hacke det, der holder kreativiteten tilbage – og derved skabe ekstraordinære resultater.

Du får også et vigtigt teoretisk fundament om transformativ læring, læringstaksonomier, bevidsthedsniveauer og kreativitet, som bliver afgørende for din måde at tænke og facilitere forandring på og øge effekten hos dig selv og andre.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Øget bevidsthed om, hvordan du styrker din tillid til dig selv og andre, så du kan øge den psykologiske tryghed
 • Lært den afgørende skelnen mellem at agere, reagere og kreere samt trænet din evne til at praktisere forskellen
 • Trænet metoder til at skabe øget bevidsthed om tilgængelige ressourcer, klarhed, retning og mod til handling
 • Fået fokus på, hvad det vil sige at være gamemaster og gamecreator – og defineret hvilket ‘spil’ du skal lægge kræfter i, give fokus og inspirere fra
 • Udarbejdet en personlig taksonomi, der gør det nemmere for dig at intervenere konstruktivt og arbejde strategisk ud fra
 • Trænet, hvordan du bygger bro mellem fagligheder, forskellige forståelser og perspektiver, så du får samstemt og evnet at gøre andre bedre sammen

Modul

5

Become the CCOO and grow others

På modul 5 lærer du at udvikle professionelle læringsfællesskaber, identificere kontekster, holde den høje bevidsthed og skabe de bedste rammer og kultur for læring i en organisation.

Du får opøvet dit impact som kulturhacker – én, der har evnen og redskaberne til at ændre kulturen i et givent fællesskab – og lært, hvordan du frisætter potentiale og accelererer læringsprocesser.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Lært hvordan du øger den psykologiske tryghed og udvikler et team med høj bevidsthed, som sammen skaber ekstraordinære resultater
 • Fuld bevidsthed om, hvilke roller du spiller som henholdsvis gameplayer, gamemaster og gamecreator i et læringsfællesskab
 • Udviklet dine evner som gamemaster og lært, hvordan du opbygger, styrker og hacker lærende fællesskaber og læringskultur
 • Viden om og forståelse for, hvordan du sikrer de bedste betingelser for effektfuld implementering af forandringsprocesser/læring
 • Specifik viden om, hvornår og hvordan du skal intervenere under en læringsproces
 • Trænet din evne til at fremme kreativitet og nytænkning.
 • Aflært knokleriet og udviklet dig til at blive en game-changende rollemodel, som leder inspireret med karisMAGISK energi og lethed

”Er tidspunktet det rigtige?”

Jeg ville kunne købe Twitter på stedet, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg har hørt mennesker sige, ”liiiige om lidt bliver det hele meget bedre!”.

Efter sommerferien...
Efter organisationsforandringen...
Efter næste arbejdspukkel...
You name it…

Sagen er bare den, at det ikke bliver bedre ”lige om lidt”.

Livet er NU. Og hvis ikke du grundlæggende mærker, at dit liv og lederskab har nok nerve og hviler på et sundt fundament, der giver dig en følelse af grundglæde. Så kommer det heller ikke henne om hjørnet.

I am sorry to break it.

Løsningen er at kalibrere dit ledelsesfundament én gang for alle - mere tid får du i løbet af uddannelsen efterhånden, som du bliver så skarp på, hvordan du bruger den bedst.

Udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk

Jeg synes, at lederudviklingforløbet har udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Og det tror jeg, at Cecilie har evnet at gøre, fordi hun er med på rejsen hele vejen, og fordi hun kan se det, som jeg ikke selv kan se.”

— Mette Stryhn
Administrerende direktør, Come-Back

Se videoudtalelse

Med Ledestjernen kalibrerer du dit ledelsesfundament – én gang for alle

Grundglæde og overskud opstår ikke af sig selv. Den indfinder sig til gengæld, når dit ledelsesfundament er på plads og afspejles i dit lederskab.

Dit ledelsesfundament baserer sig på din identitet. Og fremkaldelsen af din identitet baserer sig igen på de fem områder indeholdt i Ledestjernen.

Ingen af områderne kan stå alene; for at kunne lede stærkt og med høj bevidsthed, kræver det høj bevidsthed på allefem områder:

De fem elementer i Ledestjernen er:

Mindset
Hvordan jeg møder udfordringer og lærer.
Udvikl et lærende mindset indadtil, såvel som udadtil.

Tanker
Hvordan jeg reagerer på de historier, jeg skaber.
Lær at få ro i hovedet, være modig og se klart.

Talenter
Hvordan jeg bruger mit potentiale.
Lær at skabe og agere med lethed.

Værdier
Hvorfor jeg siger ja og nej.
Lær at stå stærkt, helhjertet og autentisk i din integritet.

Formål
Hvad tænder og inspirer mig.
Find klarhed, nerve og inspiration.

Identitet
Min kerne, min essens og mit fundament.
Det fundament, hvorfra jeg gror og leder mig selv og andre.

At skabe dit ledelsesfundament med udgangspunkt i Ledestjernen er en vild proces, fordi du hacker dine ubevidste mønstre, frisætter sider af dig selv, du ikke var bevidst om, at du havde, og med tiden udvikler et stærkt ejerskab til dine talenter og formål, som rækker dybere og bredere end du havde turde tro.

Denne proces er lettere end du tror, da jeg hjælper dig med at spotte såvel dine begrænsninger og potentiale samt giver dig helt konkrete greb til hvordan du rekalibrerer dig selv, stepper op og lever livet indefra og ud.

Denne fremkaldelsesproces, vil du allerede i løbet af de første moduler af uddannelsen gennemgå, hvorefter din power og følelse af lethed og frihed øges mærkbart. Herefter er fokus på, hvordan du øger din (r)evolutionære power ved at inspirere, lede og facilitere gamechangende processer for andre.

Uddannelsen Leader(r)evolution øger derfor dit momentum og din impact til at skabe bevægelse.

Den er til gengæld ikke for alle.

Men… måske netop for dig?

Hvis uddannelsen føles, som et ”hell yes!”.

Så har du svaret.

Så er det fordi tidspunktet ikke er liiige om lidt, men NU.

Spørgsmålet er, om du er klar til at tage action?

 

En fantastisk investering i mig selv

Jeg har været på mange andre både gode og interessante lederkurser, men fælles for dem alle sammen har været, at jeg er taget derfra med en liste så lang over ting, som jeg skulle hjem og have fixet eller ændret.

Men sådan er Cecilies forløb ikke. Her har den rygsæk, jeg er vendt hjem med, ikke været fuld af opgaver, men derimod en kæmpe selverkendelse, en meget værdifuld indsigt i, hvad mine særlige talenter er, og ikke mindst en vigtig forståelse af, hvad de er værd, og hvordan jeg bringer dem i spil.

Jeg gik ind i det her forløb med en ide om, at jeg måske ikke skulle være leder længere, men undervejs er jeg kommet til en erkendelse af, at det måske ikke er helt rigtigt. Jeg skal bare være det på en anden måde, og med et andet mindset, end jeg hidtil har været.

Det har Cecilies forløb givet mig redskaberne til. Hun har nemlig givet mig værktøjerne til at lede mig selv, og derfra har jeg nu mulighed for at lede andre på inspirerende og autentisk vis.

— Camilla Hørby
Institutleder, Syddansk Universitet

Se videoudtalelse

Er du klar til at løfte bevidstheden, (r)evolutionere vores ledelsesopfattelse og hacke dit og andres potentiale?

Så, stop med at gøre mere af det du plejer.

Tag dig tiden til at forbinde dig med din sjæl, dit potentiale og formål, så du med klarsyn, øget beslutningskraft og karisMAGISK energi, kan skabe bemærkelsesværdig merværdi i det ydre.

Alle burde deltage på Cecilies kurser.

Jeg har aldrig før haft så klar en drøm og mål med mit virke, som jeg kan formulere så tydeligt som nu. Jeg er blevet bevidst om, hvordan jeg bruger mine talenter, min tid og energi, så jeg ikke alene kommer dertil, men også skaber størst mulig værdi for virksomheden samt inspirerer og løfter andre på vejen.
Alle burde deltage på Cecilies kurser.

— Holger Schultz
Direktør, Cortex Facaderens

Helt nye perspektiver

Cecilies unikke evne til at se folk – og hendes metoder hjalp til med at få kastet lys over, hvad det var, der er vigtigt i mit liv. Hvad er min kerne? Og hvad er mine talenter. Jeg fik helt nye perspektiver. Men vigtigst af alt, så lærte hun mig også at værdisætte det, og navigere i det, og det gjorde hele forskellen.”

— Anette Olsen
VP, Business System Manager, Norican Group

Se videoudtalelse

Mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab

Jeg kørte træt i det hele, knoklede mig ud af alting og havde nogle holdninger til, hvordan man skulle være som leder, men efter jeg har fulgt Cecilies forløb har jeg fået nogle mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab, hvordan jeg kan stå stærkt med mine talenter og hvordan jeg kan give det videre.

— Annemette Hess
Forstander, Frøslevlejrens Efterskole

Se videoudtalelse

Sådan foregår uddannelsen

Uddannelsen foregår på eksklusive små hold og består af: En individuel opstartssamtale, 16 fælles undervisningsdage samt 5 online Q&A's med inspiration halvvejs mellem undervisningsgangene.

Alle moduler er med to overnatninger på 2,5 dage – bortset fra modul 1, som er tre hele dage (inkl. to overnatninger). Derudover afsluttes uddannelsen med en dag helliget læringsbevidning og profleksion.

Udover undervisningen vil der være forskellige indslag, oplevelser og gæstebesøg. Jeg vil ikke på forhånd løfte sløret for hvilke, men kan garantere dig, at alt udvælges med hjertet og specialdesignes med det ene formål; at udvide din horisont, øge din bevidsthed og kreativitet, så du kan udvikle dig maksimalt.

Her får du et overblik over uddannelsen:

Individuel 1-1-samtale

Vi begynder umiddelbart efter din tilmelding med en 1-1-samtale, hvor vi identificerer intentionen og dit læringsmål med uddannelsen. Derudover finder vi de dominerende mønstre, du skal arbejde med at opløse, så du frigiver dit talent, tid og energi.

Modul 1

Her støber vi fundamentet for din udvikling og skræller alt det, du ikke længere skal bruge, af. Det bliver tre vildt intense, inspirerende og transformerende dage. Som en leder en gang sagde før han tog hjem '"Jeg har det som om, at jeg har forstået livet".

Modul 2-5

Vi arbejder videre med din personlige udvikling, fremkalder dit potentiale  og øger dit mod og impact. Hvert modul fungerer som et intenst retreat og er 2,5 dage med to overnatninger.

Afslutning med læringsbevidning og profleksion

Målet med afslutningen er, at bevidne og forankre din læring, så du kan  proflektere det til din videre ledelsespraksis og (r)evolution. Du får grundig og meget personlig feedback og feedforward fra både de andre deltagere og mig.

Afslutningsmiddag med hele holdet

Vi afslutter uddannelsen med en festmiddag - der bliver nemlig MEGET at fejre!

Hvornår og hvor

Alle undervisningsgangene afholdes forskellige steder på Sjælland med udsøgt forplejning i enestående, fantastiske rammer. Fælles for alle steder er, at æstetikken, stemningen og adgangen til naturen vil være i højsædet. Lokationerne meldes ud senere.

Den indledende individuelle session foregår enten online eller hos Cecilie på Enghavevej 6a, 3460 Birkerød. Det foregår i tidsrummet 8.30-15.30.

HOLD 5

Modul 1: 30/8-2023 kl. 9 - 1/9 kl. 16

Modul 2: 11/10 kl. 12.30 - 13/10 kl. 16

Modul 3: 5/12 kl. 12.30 - 7/12 kl. 16

Modul 4: 6/2 kl. 12.30 - 8/2 kl. 16

Modul 5: 17/4 kl. 12.30 - 19/4 kl. 16

Afsluttende dag: d. 12/6-2023 kl. 9 - efter festmiddagen

Q&A på Zoom: 21/9, 9/11, 4/1, 14/3 og 15/5 alle dage kl. 8.30-10

Du er først tilmeldt når uddannelsen eller en tilmeldingsrate på 40.000 kr eks. moms betalt.

Du kan omkostningsfrit annullere din tilmelding til uddannelsen op til 90 dage før start på Modul 1. Herefter er din tilmelding bindende.

Sådan tilmelder du dig

Leader(R)evolution er en eksklusiv, personlig uddannelse for topledere. Det betyder, at den ikke er tilgængelig for hvem som helst.

Du skal have læst 'uddannelsen er ikke for alle' afsnittet her på siden og været igennem en personlig optagelsessamtale.

Denne samtale er vores garanti for, at vi er et match og at du er et match til holdet. Samtalen er naturligvis uforpligtende.

Alt dette betyder ikke, at du skal kunne det hele på forhånd, det er mit job og ansvar at facilitere din udvikling, men det betyder, at jeg lever af tilfredse kunder, som opnår reel transformation, og derfor altid står på mål for, at levere høj kvalitet til alle mine kunder. Derfor optager jeg kun deltagere, som jeg tror på, at jeg kan gøre en betydningsfuld forskel for, derfra ved jeg nemlig, at du vil rykke dig mere end du på nuværende tidspunkt tror muligt.

Din investering i at mestre, hvordan du kombinerer business med høj bevidsthed og skaber ekstraordinære, bære- og væredygtige resultater er:

140.000 kr. (ekskl. moms)

(Efter aftale er det muligt at dele uddannelsesafgiften i rater, eksempelvis to kalenderår)

OBS! TILMELDES DU MERE END 4 MÅNEDER INDEN HOLDSTART, FÅR DU EN EKSTRA 1-1 SAMTALE (VÆRDI 6.000 kr. eks. moms)  I BONUS, SÅ DU KAN KOMME I GANG.

Hvis du er klar til at investere i dit lederskab, så kontakt mig fluks, så du kan få en optagelsessamtale og komme igang.

Vil du på venteliste til næste hold?

Send en besked via dette link så bliver du kontaktet af Cecilie

Ønsker du at få mere information om toplederuddannelsen send en mail til kontakt@ceciliegredal.dk eller ring på 42321290.

Hvad siger tidligere deltagere?

Cecilie møder dig med teoretisk indsigt, praktisk viden og en masse kærlighed

Jeg valgte Cecilies kursus, fordi det var funderet på en dyb indsigt i ledelsesteorier og rigtig mange forskellige perspektiver på ledelse, men også helt tydeligt ikke var en model, der skulle passe på alle.

Der var en masse forskellige perspektiver i spil, og det har været rigtigt inspirerende. Jeg er typen, der har alle mulige ledelsesdiplomer og har været igennem mange forskellige forløb allerede, men jeg trængte til at finde én, som kunne guide mig til at lave det helt rigtige ledelseskompas, der kan hjælpe mig på min ledelsesrejse fremover. Og også på den tur få gjort op med nogle af de idealfælder, jeg konstant faldt i, fx at ledelse skal være svært og hårdt for at blive godt. Der har Cecilie en helt anden sandhed.

Jeg vil anbefale kurset til dig, hvis du har lyst til inspiration og et fællesskab med andre, der er i gang med at udvikle sig ledelsesmæssigt.

— Line Gry Knudsen
Senior Director, World Climate Foundation

Se videoudtalelse

Det er jo helt vildt, hvad der er sket for og med mig

Det er virkelig det mest transformerende forløb, jeg nogensinde har deltaget i. Der er faktisk ingenting, der tilnærmelsesvist kan måle sig med det.

Jeg har lært at lytte til min intuition, gå efter det, der er vigtigt for mig og blev meget bevidst om mine talenter.
Det har betydet, at jeg har opnået meget større klarhed, impact og resultater på mit arbejde, samtidigt med at jeg knokler og stresser meget mindre.

Jeg blev bevidst helt ind i sjælen om mine ufravigelige værdier og ledelsesgrundlag og fik formuleret en vision for mit arbejde, som nu fungerer som pejlemærke – ikke bare for mit arbejde, men også i mit private liv.

Meget er blevet mere enkelt og jeg er blevet mere kompromisløs.

Jeg står simpelthen bare mere stærkt i mig selv, har fået langt større gennemslagskraft og power – og redskaber til at arbejde med bevidsthed, mindset og forandringer i mit team.

Der er flere faktorer, der gør en stor forskel på dette forløb og det, man kan få andre steder. For det første er følgeskabet med dig utroligt værdifuldt. Du ser så klart, hvad der skal til for at flytte folks bevidsthed og faciliterer det så dybt. Derudover udgør det lille hold, et fortroligt og trygt læringsrum, omgivelserne er dejlige og med mega-inspirerende oplægsholdere understøtter det alt sammen på holistisk vis den læring og proces forløbet har været.

— Karina Kyhne
IT-Project manager, CBS

Jeg for første gang er blevet opmærksom på, hvor meget mere, der er at hente…

At være i forløb med Cecilie er en af de bedste beslutninger jeg har truffet – jeg er kommet tættere på mig selv og står roligt, styrket og nærværende i mit lederskab.

Materialet er i sig selv forløbets pris værd at få leveret i en så meningsfuld indpakning, men ser du, den egentlig transformation sker i selskab med Cecilie – hun er forskellen på det her forløb, og hvad du kunne tilmelde dig alle mulige andre steder.

Jeg mødte op med åbent sind, og samtidig en fast overbevisning om jeg havde styr på det meste. Jeg blot havde brug for nogle mindre “tweaks og hverdagshacks” for at finde ro, overskud og få energien tilbage. Jeg tog fejl. Cecilie er dygtig til at spotte talenter, men ligeså vigtigt er hun dygtig til at spotte DIG. For mig har det betydet, at jeg for første gang er blevet opmærksom på, hvor meget mere der er at hente hvis jeg, som leder og akademisk uddannet, tør mærke kroppen, bruge intuitionen og turde eje den jeg er.

Det har været rejse fra “hovedbiblioteket” og ned i hjertet. En opdagelse hvor mit eget benspænd og BS blev adresseret på en kærlig og fast måde, så jeg har kunne arbejde igennem det. En rejse hvor jeg efterfølgende kigger fremad og ved præcis hvem jeg ønsker at være, hvordan jeg ønsker at lede og uden det bliver påtaget eller for at passe i andres kasser/forestillinger om mig fordi det hele er baseret på den jeg er og det jeg kan.

Jeg er allerede startet med at gamechange min hverdag og organisation fra der hvor jeg er.

— Andreas Kjærnø
Head of department, Semco Maritime,

Det har udvidet min horisont og givet mig masser af inspiration til, hvad fremtidens ledelse kalder på

Med dette ønsker jeg at anbefale Cecilie af hele mit hjerte ❤️ – Efter mødet med dig og din undervisning ved jeg nu med større klarhed, hvad jeg næres af, at jeg skal være tro mod det jeg mærker og føler, at jeg skal kommunikere med en autentisk, ærlig og kærlig stemme og at jeg kan slippe kontrollen i tillid til, at jeg altid er hjulpet og kan have det sjovt.

Af hjertet tak Cecilie, for dit høje faglige indhold, dit enorme mod til at skubbe mig og os, din omsorgsfuldhed og tydelighed når noget skal forklares flere gange eller på flere måder og ikke mindst din skønne energi, vilje og drive på at VILLE game-changing leadership sammen med os.

Jeg er taknemlig for, at vore veje krydsede og kan kun varmt anbefale dig og dine talenter til mit netværk 👏🏼 At følge dig har udvidet min horisont og givet mig masser af inspiration til, hvad fremtidens ledelse kalder på

— Lonnie Frøjk
Aarhus Vand teamleder,

Vil du være fremtidens CCOO?

Lad os finde og udvikle dit potentiale sammen.

Gennembrud

Det er kun muligt at tilmelde sig Gennembrud efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Visdom

Det er kun muligt at tilmelde sig Visdom efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Mestring

Det er kun muligt at tilmelde sig Mestring efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Leader(R)evolution

Det er kun muligt at tilmelde sig lederuddannelsen efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.

Få værktøjerne til at forandre verden med dit lederskab

Få gamechangende inspiration og indsigt, så du kan tage dit lederskab til næste niveau – direkte i din indbakke.