cg-leadership
Gamechanging leadership

Vil du gå forrest i udviklingen af andre? Skal du starte med dig selv

Gamechanging Leadership er en international transformativ toplederuddannelse specialdesignet til dig, der vil øge din bevidsthed og impact som leder.

 • Bliv endnu stærkere i dine intuitive talenter, så du kan tage dig selv (og andre) til næste niveau
 • Se dig selv og formålet med dit lederskab så klart, at du kan forandre spillereglerne, bryde med vanetænkningen, højne energien og åbne op for potentialet, så I kan skabe netop de kreative løsninger, der er brug for.
 • Styrk din impact og mentale kapabilitet, så du med langt større lethed gør en betydningsfuld forskel, du virkelig er stolt af.

På denne eksklusive toplederuddannelse får du redskaberne til at forandre dit liv og lederskab ved at finde klarhed og styrke i din lederidentitet, øge din bevidsthed om dit potentiale og særlige talenter og fjerne de begrænsninger, du hidtil har bøvlet med – og du lærer også, hvordan du kan gøre det samme for andre.

Se hvordan herunder.

Sådan bliver du en gamechanging leder

På Gamechanging Leadership får du en langt større klarhed over, hvem du er, og hvordan du bruger dig selv og dine talenter bedst muligt.

Du lærer blandt andet, hvordan du:

 • Slipper fri af knokleri og hamsterhjul, og i stedet har ro, retning, overskud, formål og klarhed i dit lederskab (med dit indre kompas)
 • Ændrer og opløser de vaner og mentale blokeringer, der har stået i vejen for din personlige udvikling
 • Lærer at eje dine talenter og dit værd, så du bruger dig selv og dit potentiale på den mest transformerende måde
 • Hæver kvaliteten og effekten af dine beslutninger og de valg, du træffer, ved at stole på din intuition
 • Faciliterer læringsprocesser, der transformerer andre og sætter deres potentiale og kreativitet bedre i spil

Du skal vide, at Gamechanging Leadership adskiller sig fra andre toplederuddannelser på ét afgørende punkt: Det her handler om DIG. Det er dig, der er i fokus. Dine talenter, dit potentiale, dine værdier, succeskriterier, udfordringer og ønske om impact er udgangspunktet for uddannelsen.

Selvom effekten af lederskabet handler om at gøre en forskel for andre, starter det med, hvor menneskeklogt du forvalter lederskabet af dig selv.

I løbet af uddannelsen, vil du udvikle din selvindsigt og dermed dit karisMAGISKE og game-changende lederskab.

Og hvad betyder det helt præcist?

At være karisMAGISK beskriver kunsten, at kunne vitalisere og inspirere menneskene omkring dig, så de kan og tør mere alene såvel som sammen.

At være en game-changende leder er ikke en ny teknik, der skal læres, det er derimod dig, der bruger din kreativitet, intuition og transformative kraft, til at bryde med vanetænkningen og i stedet finde nye og bedre veje.

Det er begge kæfter du allerede har, men som du måske ikke bruger i tilstrækkelig grad pt, siden du læser med her.

Jeg kan hjælpe dig med at få kontakt til disse evner og udvikle dine transformerende evner.

Jeg støtter dig, spejler dig, stiller skarpt på forhindringen, hjælper dig med at opløse blokeringer og giver dig et nyt og livsforandrende perspektiv på dig selv, dine talenter, din situation og dine handlemuligheder.

Går du i stå, hjælper jeg dig med at finde genvejene og opdage det potentiale, som du ikke selv har blik for. Med sparring, effektive redskaber, kontante, altid kærlige og konstruktive spejlinger af dine blinde vinkler. Så du ser dig selv og dine muligheder klart. Som den, du i virkeligheden er.

Uddannelsen er et transformativt meta-forløb for samtidigt med, at du udvikler dig, uddannes du i at kunne facilitere lignende udvikling hos andre – og det gør dig til den gamechangende leder, hvis effekt er på et helt nyt niveau.

Du lærer det hele gennem din personlige rejse på Gamechanging Leadership.

cg-01
cg-11

Cecilie har en helt særlig evne

Cecilie har en helt særlig evne til at skabe tillid og fortrolighed. Hun fylder rummet med et smittende nærvær, autenticitet og en oprigtig nysgerrighed på hvert enkelt menneskes unikke talenter og potentiale. Alle på mit hold havde en følelse af at vokse i det rum. Fik en nysgerrighed på, hvad vi egentlig kan udrette, når vi sætter flere af vores talenter i spil. Den inspiration har holdt ved siden.”

— Jesper Brieghel
Senior Engagement Manager, A.P. Møller-Maersk

De 5 moduler

Her er de fem moduler, som vil forandre dit lederskab.

Modul

1

How to be a game-changer

På modul 1 arbejder du med din selvbevidsthed, intuition, sårbarhed (og hvordan den kan bruges som en styrke), og du får udviklet dit personlige lederkompas, som hjælper dig med at finde tilbage til dig selv på et øjeblik – og fra den position lede dig selv og andre indefra og ud.

Du opbygger din intuitive værktøjskasse og lærer den fundamentale teori, der hjælper dig med at stå stærkt og rodfæstet i dit personlige lederskab.

Du lærer kort sagt, hvordan du bliver så unfuckwithable, at du, selv i modvind, kan lede stærkt i forhold til det, der er større end dig selv – uden at blive slidt og træt.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • En øget bevidsthed om, hvad der fremmer (og hæmmer) læring både individuelt og kollektivt
 • Trænet narrative hjernehacks, du kan bruge som dåseåbnere til øget udvikling og bevidsthed hos dig selv og andre
 • Dyb indsigt i din intuition, hvordan du bruger den, udvikler den, og hvornår du kan og ikke kan stole på den – og selvfølgelig mestret evnen til at kende forskel
 • Spottet dine egne uhensigtsmæssige mønstre og vaner og lært, hvordan du ændrer dem
 • Lært de tre ‘hygiejne’-regler, der sikrer dig, at din energi er høj, og hjælper dig med at accelerere din læring og udvikling med større lethed
 • Konkret viden om, hvordan tanker fungerer, og hvordan du opløser tankernes magt over dig, så du kan finde ro og styrke i enhver situation.

Modul

2

Find your game-changing genius

På modul 2 identificerer du dine intuitive talenter og går på opdagelse i de sider af dig selv, du endnu ikke har værdsat (og derfor ikke har fået bragt i spil).

Du lærer, hvordan du balancerer og udvikler dine talenter, din kreativitet og intuition, og du bliver 100 % skarp på og bevidst om, hvad din impact er.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Bevidsthed om talentskalaen og fundet forskellen på, hvad du er rigtig god til, og hvad der er din særlige geni-zone – og lært, hvordan du med udgangspunkt i den kan skabe ekstraordinært gode resultater uden at arbejde hårdere eller mere
 • Fået enkle teknikker til at balancere dine talenter, så de ikke står i vejen for hinanden og virker kontraproduktivt
 • Lært om dine skyggesider, hvordan du kan opløse begrænsninger og dermed få adgang til din fulde kreativitet og potentiale
 • Indsigt i ubevidst selvsabotage og øvre begrænsning – og hvordan du med enkle hjernehacks kan omgå dem og finde mod og retning
 • Fået klarhed over, præcis hvordan du bruger din tid og energi rigtigt, så du øger effekten af den
 • Fundet ressourcerne i din historie, dine talenter og succeser, så du kan eje dem og bruge effekten af dem bevidst.
 • Rekalibreret dine succeskriterier og forstået, hvordan du finder mod og evner til at overgå dine egne forventninger, uden at du behøver at knokle mere
 • Bevidsthed om, hvad der er dit ansvar, og hvordan du stopper med at tage ansvar for det, der ikke er dit, og i stedet øge kapabiliteten omkring dig.

Modul

3

Define and envision your game-changing mission

På modul 3 gentænker du formålet med og succeskriterierne i dit lederskab, så du med udgangspunkt i din geni-zone og dit potentiale kan tage din impact og lederskab til et nyt niveau.

Du skærper din vision og dit why, så du (gen)finder passionen og drivkraften i dit lederskab og formulerer dit ledermanifest.

Du vælger også et personligt projekt eller fokusområde, som du skal arbejde videre med at udvikle på resten af uddannelsen.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Udarbejdet et personligt ledermanifest, som guider dig og giver dig retning og klarhed over din kommende udvikling som leder
 • Lært, hvordan du er tro mod dine grundværdier og bruger dem til at højne din integritet og selvrespekt
 • Taget livtag med dine idealfælder og lært at forvandle dem til idealitet (det gode, der er større end dig selv, ifølge Kierkegaard), hvorfra du finder styrken, når du er udfordret
 • Skabt klarhed over, hvad du skal lære, aflære og justere, for at du kan tage dit lederskab og effekten af det til næste niveau.

Modul

4

Grow your inspirational impact

På modul 4 opløser vi normalbegrebet én gang for alle. Du tager fat på det modige lederskab og lærer, hvordan du inspirerer andre til at handle over barren for normal og kan hacke det, der holder kreativiteten tilbage – og derved skabe ekstraordinære resultater.

Du får også et vigtigt teoretisk fundament om transformativ læring, læringstaksonomier, bevidsthedsniveauer og kreativitet, som bliver afgørende for din måde at tænke og facilitere forandring på og øge effekten hos dig selv og andre.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Forståelse for, hvordan du styrker din tillid til dig selv og andre
 • Trænet transformative læringssamtaler og viden om, hvordan du bruger dem som værktøj til at skabe øget bevidsthed om tilgængelige ressourcer, klarhed, retning og mod til handling
 • Fået fokus på, hvad det vil sige at være gamemaster – og defineret hvilket ‘spil’ du skal lægge kræfter i, give fokus og inspirere fra
 • Udarbejdet en personlig taksonomi, der gør det nemmere for dig at intervenere konstruktivt og arbejde strategisk ud fra
 • Trænet, hvordan du bygger bro mellem fagligheder, forskellige forståelser og perspektiver, så du får samstemt og evnet at gøre andre bedre sammen
 • Lært den afgørende skelnen mellem at agere og reagere og trænet din evne til at praktisere forskellen.

Modul

5

Become the gamemaster and grow others

På modul 5 lærer du at udvikle professionelle læringsfællesskaber, identificere kontekster og skabe de bedste rammer og kultur for læring i en organisation.

Du får opøvet din impact som kulturhacker – én, der har evnen og redskaberne til at ændre kulturen i et givent fællesskab – og lært, hvordan du accelererer læringsprocesser.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Fuld bevidsthed om, hvilke roller gamemaster og gameplayer spiller i et læringsfællesskab
 • Viden om og forståelse for, hvordan du sikrer betingelser for effektfuld implementering af forandringsprocesser/læring og bruger dig selv bedst i den proces
 • Udviklet dine evner som gamemaster og lært, hvordan du opbygger, styrker og hacker lærende fællesskaber og læringskultur
 • Specifik viden om, hvornår og hvordan du skal intervenere under en læringsproces
 • Trænet din evne til at fremme kreativitet og nytænkning.

De 5 moduler

Her er de fem moduler, som vil forandre dit lederskab.

Modul

1

How to be a game-changer

På modul 1 arbejder du med din selvbevidsthed, intuition, sårbarhed (og hvordan den kan bruges som en styrke), og du får udviklet dit personlige lederkompas, som hjælper dig med at finde tilbage til dig selv på et øjeblik – og fra den position lede dig selv og andre indefra og ud.

Du opbygger din intuitive værktøjskasse og lærer den fundamentale teori, der hjælper dig med at stå stærkt og rodfæstet i dit personlige lederskab.

Du lærer kort sagt, hvordan du bliver så unfuckwithable, at du, selv i modvind, kan lede stærkt i forhold til det, der er større end dig selv – uden at blive slidt og træt.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • En øget bevidsthed om, hvad der fremmer (og hæmmer) læring både individuelt og kollektivt
 • Trænet narrative hjernehacks, du kan bruge som dåseåbnere til øget udvikling og bevidsthed hos dig selv og andre
 • Dyb indsigt i din intuition, hvordan du bruger den, udvikler den, og hvornår du kan og ikke kan stole på den – og selvfølgelig mestret evnen til at kende forskel
 • Spottet dine egne uhensigtsmæssige mønstre og vaner og lært, hvordan du ændrer dem
 • Lært de tre ‘hygiejne’-regler, der sikrer dig, at din energi er høj, og hjælper dig med at accelerere din læring og udvikling med større lethed
 • Konkret viden om, hvordan tanker fungerer, og hvordan du opløser tankernes magt over dig, så du kan finde ro og styrke i enhver situation.

Modul

2

Find your game-changing genius

På modul 2 identificerer du dine intuitive talenter og går på opdagelse i de sider af dig selv, du endnu ikke har værdsat (og derfor ikke har fået bragt i spil).

Du lærer, hvordan du balancerer og udvikler dine talenter, din kreativitet og intuition, og du bliver 100 % skarp på og bevidst om, hvad dit impact er.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Bevidsthed om talentskalaen og fundet forskellen på, hvad du er rigtig god til, og hvad der er din særlige geni-zone – og lært, hvordan du med udgangspunkt i den kan skabe ekstraordinært gode resultater uden at arbejde hårdere eller mere
 • Fået enkle teknikker til at balancere dine talenter, så de ikke står i vejen for hinanden og virker kontraproduktivt
 • Lært om dine skyggesider, hvordan du kan opløse begrænsninger og dermed få adgang til din fulde kreativitet og potentiale
 • Indsigt i ubevidst selvsabotage og øvre begrænsning – og hvordan du med enkle hjernehacks kan omgå dem og finde mod og retning
 • Fået klarhed over, præcis hvordan du bruger din tid og energi rigtigt, så du øger effekten af den
 • Fundet ressourcerne i din historie, dine talenter og succeser, så du kan eje dem og bruge effekten af dem bevidst.
 • Rekalibreret dine succeskriterier og forstået, hvordan du finder mod og evner til at overgå dine egne forventninger, uden at du behøver at knokle mere
 • Rekalibreret dine succeskriterier og forstået, hvordan du finder mod og evner til at overgå dine egne forventninger, uden at du behøver at knokle mere

Modul

3

Define and envision your game-changing mission

På modul 3 gentænker du formålet med og succeskriterierne i dit lederskab, så du med udgangspunkt i din geni-zone og dit potentiale kan tage dit impact og lederskab til et nyt niveau.

Du skærper din vision og dit why, så du (gen)finder passionen og drivkraften i dit lederskab og formulerer dit ledermanifest.

Du vælger også et personligt projekt eller fokusområde, som du skal arbejde videre med at udvikle på resten af uddannelsen.

Når du har gennemført modulet, har du:

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Udarbejdet et personligt ledermanifest, som guider dig og giver dig retning og klarhed over din kommende udvikling som leder
 • Lært, hvordan du er tro mod dine grundværdier og bruger dem til at højne din integritet og selvrespekt
 • Taget livtag med dine idealfælder og lært at forvandle dem til idealitet (det gode, der er større end dig selv, ifølge Kierkegaard), hvorfra du finder styrken, når du er udfordret
 • Skabt klarhed over, hvad du skal lære, aflære og justere, for at du kan tage dit lederskab og effekten af det til næste niveau.

Modul

4

Grow your inspirational impact

På modul 4 opløser vi normalbegrebet én gang for alle. Du tager fat på det modige lederskab og lærer, hvordan du inspirerer andre til at handle over barren for normal og kan hacke det, der holder kreativiteten tilbage – og derved skabe ekstraordinære resultater.

Du får også et vigtigt teoretisk fundament om transformativ læring, læringstaksonomier, bevidsthedsniveauer og kreativitet, som bliver afgørende for din måde at tænke og facilitere forandring på og øge effekten hos dig selv og andre.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Forståelse for, hvordan du styrker din tillid til dig selv og andre
 • Trænet transformative læringssamtaler og viden om, hvordan du bruger dem som værktøj til at skabe øget bevidsthed om tilgængelige ressourcer, klarhed, retning og mod til handling
 • Fået fokus på, hvad det vil sige at være gamemaster – og defineret hvilket ‘spil’ du skal lægge kræfter i, give fokus og inspirere fra
 • Udarbejdet en personlig taksonomi, der gør det nemmere for dig at intervenere konstruktivt og arbejde strategisk ud fra
 • Trænet, hvordan du bygger bro mellem fagligheder, forskellige forståelser og perspektiver, så du får samstemt og evnet at gøre andre bedre sammen
 • Lært den afgørende skelnen mellem at agere og reagere og trænet din evne til at praktisere forskellen.

Modul

5

Become the gamemaster and grow others

På modul 5 lærer du at udvikle professionelle læringsfællesskaber, identificere kontekster og skabe de bedste rammer og kultur for læring i en organisation.

Du får opøvet dit impact som kulturhacker – én, der har evnen og redskaberne til at ændre kulturen i et givent fællesskab – og lært, hvordan du accelererer læringsprocesser.

Når du har gennemført modulet, har du:
 • Fuld bevidsthed om, hvilke roller gamemaster og gameplayer spiller i et læringsfællesskab
 • Viden om og forståelse for, hvordan du sikrer betingelser for effektfuld implementering af forandringsprocesser/læring og bruger dig selv bedst i den proces
 • Udviklet dine evner som gamemaster og lært, hvordan du opbygger, styrker og hacker lærende fællesskaber og læringskultur
 • Specifik viden om, hvornår og hvordan du skal intervenere under en læringsproces
 • Trænet din evne til at fremme kreativitet og nytænkning.

Se, om det er noget for dig

Måske tænker du:

Det er tidskrævende med flere forandringer, nye uddannelser og mere læring.

Sådan har mange ledere det. Og undskyldninger er der altid nok af. Så udsætter vi, til der er bedre tid, bedre råd, bedre plads, bedre et eller andet. For liiige om lidt bliver det hele jo nok bedre ...

Men nøglen er, at du ikke skal lægge mere oveni dit fyldte hoved og tætpakkede kalender. Du skal lære at trække fra. Du skal blive bevidst om, hvad du bruger din tid og energi på – så du kan bruge dig selv optimalt.

Her er en liste med udsagn, der kendetegner de ledere, jeg tidligere har hjulpet med at blive endnu bedre udgaver af sig selv:

 • Du har arbejdet med lederskab og personlig udvikling, men synes måske ikke rigtigt, du rykker dig mere
 • Du fornemmer, at du kan og vil MERE – men ved ikke helt, hvad du vil, eller hvordan du kommer videre
 • Du vil løfte din bevidsthed om dig selv – og lære at bruge dig selv klogere og bedre
 • Du mangler en klar retning i dit lederskab
 • Du vil lede mere effektfuldt og lære, hvordan du skaber størst værdi med mindst mulig indsats
 • Du vil MERE med dit lederskab og være med til at gøre verden bedre, end den var i går
 • Du er klar til at investere tid og penge i at blive en gamechanging leder

Sidder du og udbryder “Ja!” til skærmen lige nu? Så er Gamechanging Leadership noget for dig.

Det er ikke vigtigt, om du er leder, virksomhedsejer eller selvstændig, så længe du VIL noget – herunder at blive bedre til at lede både andre og dig selv.

En fantastisk investering i mig selv

Jeg har været på mange andre både gode og interessante lederkurser, men fælles for dem alle sammen har været, at jeg er taget derfra med en liste så lang over ting, som jeg skulle hjem og have fixet eller ændret.

Men sådan er Cecilies forløb ikke. Her har den rygsæk, jeg er vendt hjem med, ikke været fuld af opgaver, men derimod en kæmpe selverkendelse, en meget værdifuld indsigt i, hvad mine særlige talenter er, og ikke mindst en vigtig forståelse af, hvad de er værd, og hvordan jeg bringer dem i spil.

Jeg gik ind i det her forløb med en ide om, at jeg måske ikke skulle være leder længere, men undervejs er jeg kommet til en erkendelse af, at det måske ikke er helt rigtigt. Jeg skal bare være det på en anden måde, og med et andet mindset, end jeg hidtil har været.

Det har Cecilies forløb givet mig redskaberne til. Hun har nemlig givet mig værktøjerne til at lede mig selv, og derfra har jeg nu mulighed for at lede andre på inspirerende og autentisk vis.

— Camilla Hørby
Institutleder, Syddansk Universitet

Se videoudtalelse

“Er der mere at lære?”

Du har sikkert allerede læst, uddannet og opdateret dig i mange år og på mange områder, og du sidder måske med spørgsmålet: “Hvad er det nye her? Er der virkelig mere at lære?”

At blive en gamechanging leder handler ikke om, at du skal læse en stak bøger og skrive en opgave. Tværtimod. Der er intet, du behøver at læse. Det, du skal lære, er nemlig at bruge dig selv og alt det, du er og ved, anderledes.

Jeg har allerede tygget igennem bøger, teori, forskning og metoder for dig. Og omsat det hele til praktiske redskaber og greb, som både er lette at forstå og anvende.

Det handler om at få en ny og større bevidsthed om din geni-zone, hvordan du bruger den og lærer at eje den - så du skaber større impact og leder med større lethed, klarhed og nærvær end nogensinde før.

Når du leder andre ud fra det udgangspunkt – med ro, mod, inspiration og power, så skaber det transformation og gamechangende resultater.

Udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk

Jeg synes, at lederudviklingforløbet har udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Og det tror jeg, at Cecilie har evnet at gøre, fordi hun er med på rejsen hele vejen, og fordi hun kan se det, som jeg ikke selv kan se.”

— Mette Stryhn
Administrerende direktør, Come-Back

Se videoudtalelse

Er du klar til at forandre verden?

Stop med at gøre mere af det du plejer.

Tag dig tiden til at blive en endnu bedre udgave af dig selv - en karisMAGISK leder, som er så autentisk og inspirerende, at din impact og udvikling tydeligt afspejles i kulturen og resultaterne omkring dig.

Alle burde deltage på Cecilies kurser.

Jeg har aldrig før haft så klar en drøm og mål med mit virke, som jeg kan formulere så tydeligt som nu. Jeg er blevet bevidst om, hvordan jeg bruger mine talenter, min tid og energi, så jeg ikke alene kommer dertil, men også skaber størst mulig værdi for virksomheden samt inspirerer og løfter andre på vejen.
Alle burde deltage på Cecilies kurser.

— Holger Schultz
Direktør, Cortex Facaderens

Cecilie møder dig med teoretisk indsigt, praktisk viden og en masse kærlighed

Jeg valgte Cecilies kursus, fordi det var funderet på en dyb indsigt i ledelsesteorier og rigtig mange forskellige perspektiver på ledelse, men også helt tydeligt ikke var en model, der skulle passe på alle.

Der var en masse forskellige perspektiver i spil, og det har været rigtigt inspirerende. Jeg er typen, der har alle mulige ledelsesdiplomer og har været igennem mange forskellige forløb allerede, men jeg trængte til at finde én, som kunne guide mig til at lave det helt rigtige ledelseskompas, der kan hjælpe mig på min ledelsesrejse fremover. Og også på den tur få gjort op med nogle af de idealfælder, jeg konstant faldt i, fx at ledelse skal være svært og hårdt for at blive godt. Der har Cecilie en helt anden sandhed.

Jeg vil anbefale kurset til dig, hvis du har lyst til inspiration og et fællesskab med andre, der er i gang med at udvikle sig ledelsesmæssigt.

— Line Gry Knudsen
Senior Director, World Climate Foundation

Se videoudtalelse

Helt nye perspektiver

Cecilies unikke evne til at se folk – og hendes metoder hjalp til med at få kastet lys over, hvad det var, der er vigtigt i mit liv. Hvad er min kerne? Og hvad er mine talenter. Jeg fik helt nye perspektiver. Men vigtigst af alt, så lærte hun mig også at værdisætte det, og navigere i det, og det gjorde hele forskellen.”

— Anette Olsen
VP, Business System Manager, Nordican Group

Se videoudtalelse

Sådan foregår uddannelsen

Uddannelsen foregår på eksklusive små hold med op til 10 deltagere og består af: En individuel opstartssamtale, fælles undervisningsdage samt 4 online Q&A's med inspiration halvvejs mellem undervisningsgangene.

Alle moduler er med to overnatninger på 2,5 dage – bortset fra modul 1, som er tre hele dage (inkl. to overnatninger). Derudover afsluttes uddannelsen med en dag helliget læringsbevidning og profleksion.

Udover undervisningen vil der være forskellige indslag, oplevelser og gæstebesøg. Alt er specialdesignet med det formål at øge din kreativitet og udvikle dig som leder.

Her får du et overblik over uddannelsen:

Individuel 1-1-samtale

Inden uddannelsens start har du en 1-1-samtale med mig, hvor vi identificerer intentionen og dit læringsmål med uddannelsen. Derudover finder vi de dominerende mønstre, du skal arbejde med at opløse, så du frigiver dit talent, tid og energi.

Modul 1

Her støber vi fundamentet for din udvikling og skræller alt det, du ikke længere skal bruge, af. Det bliver tre intense, inspirerende og transformerende dage.

Modul 2-5

Vi arbejder videre med din personlige udvikling og på hvordan du kan gøre en større forskel for dig selv og andre. Hvert modul er 2,5 dage med to overnatninger.

Afslutning med læringsbevidning og profleksion

Målet med afslutningen er, at forankre din læring og proflektere det til din videre ledelsespraksis, hvortil du får grundig feedback og feedforward.

Afslutningsmiddag med hele holdet

Vi afslutter uddannelsen med en lækker middag.

Hvornår og hvor

Alle undervisningsgangene afholdes forskellige steder på Sjælland med udsøgt forplejning i enestående, fantastiske rammer. Fælles for alle steder er, at æstetikken, stemningen og adgangen til naturen vil være i højsædet. Lokationerne meldes ud senere.

Den indledende individuelle session foregår enten via videokonference eller hos mig på Højstrupvej 179, 2700 Brønshøj. Det foregår i tidsrummet 8.30-15.30.

Modul 1: 2/3-2022 kl. 9.30 - 4/3 kl. 16

Modul 2: 27/4 kl. 12.30 - 29/4 kl. 16

Modul 3: 22/6 kl. 12.30 - 24/6 kl. 16

Modul 4: 24/8 kl. 12.30 - 26/8 kl. 16

Modul 5: 26/10 kl. 12.30 - 28/10 kl. 16

Q&A på Zoom: 29/3, 24/5, 1/8 og 22/9 alle dage kl. 8.30-10

Afsluttende dag med profleksioner og feedback fra hele holdet samt afsluttende middag d. 1/12 kl. 9 - ?

Ca. 14 dage før uddannelsens start modtager du yderligere informationer om 1 modul.

Du er først tilmeldt når uddannelsen er betalt.

Annuleringsbetingelser: Du kan omkostningsfrit annullere din tilmelding til uddannelsen op til 90 dage før start på Modul 1. Herefter er din tilmelding bindende.

Sådan tilmelder du dig

Gamechanging Leadership er en eksklusiv, personlig uddannelse for topledere. Det betyder, at den ikke er tilgængelig for hvem som helst.

Jeg lever af tilfredse kunder, som opnår en reel transformation, og står på mål for, at du kommer på et hold med spændende deltagere, som vil kunne bidrage positivt til din læring og udvikling. Derfor optager jeg kun deltagere, som jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for.

I praksis er første skridt en personlig samtale med mig. Enten over telefon, online eller hjemme i mit køkken med en god kop kaffe. Samtalen er selvfølgelig helt uforpligtende, og målet med den er at finde ud af, om Gamechanging Leadership passer til dit behov. Og om vi er et match.

Din investering i at transformere dig selv og dit lederskab til at blive karisMAGISK og game-changende er:

125.000 kr. (ekskl. moms)

(Efter aftale er det muligt at dele uddannelsesafgiften i rater, fx over regnskabet for 2021 og 22.)

Hvis du er klar til at investere i dit lederskab, så kontakt mig og lad os tage en snak om, hvad du har brug for, og hvilken forandring du vil kunne forvente (jeg vil garantere, at det er en større og dybere forandring, end du på nuværende tidspunkt tror er muligt).

Ønsker du at få mere information om toplederuddannelsen skriv en mail til kontakt@ceciliegredal.dk eller ring på 42321290.

Ofte stillede spørgsmål

Helt enkelt: Fokus her er på netop DINE kompetencer, og hvordan du bruger dem til at skabe størst effekt i dit lederskab – ikke på generelle lederkompetencer, teknikker og redskaber

Jeg arbejder ud fra en række udvalgte modeller, som er anerkendt af førende forskere og teoretikere. Og jeg formidler dem på en måde, så det bliver konkret og håndgribeligt for dig, hvordan du bruger dem i din hverdag.

Du lærer desuden, hvordan du bruger din intuition som dit stærkeste ledelsesredskab og accelererer læringen. Det er mig bekendt ikke viden, der er tilgængelig hverken på masteruddannelser eller andre lederkurser.

Du ved formentlig meget af det i forvejen, men hør her: Det er ikke mere viden, du har brug for. Du har brug for nye perspektiver på dig selv, du har brug for at forstå dine mønstre og handlinger, og du har brug for at sætte det, du allerede ved, i et brugbart, konkret system, så du får adgang til den klogskab, du har i dig. Kort sagt, du skal lære at bruge alt det du allerede ved med større lethed og visdom, så du gør en større forskel.

Ikke mere end nødvendigt og intet uden grund og mening.

Du behøver ikke læse en eneste bog på uddannelsen (det får dig nemlig ikke tættere på dit mål at fylde mere viden på). For at få det maksimale ud af uddannelsen vil jeg anbefale, at du afsætter ca. 10 minutter til at have fokus på din udvikling hver dag.

Der vil derudover være en times forberedelse til hver undervisningsgang. Du skal arbejde med et konkret projekt i løbet af uddannelsen, der er hæftet op på det, du allerede arbejder med. Dette projekt skal have noget opmærksomhed. Desuden vil der naturligvis være forberedelse til eksamen, men målet med den er ikke at høre dig i stoffet, men derimod at forankre din læring og proflektere det i din videre lederpraksis

Vi er alle forskellige, men vores identitetsforståelse har de samme byggesten. Jeg har 20 års erfaring i at arbejde med lærings- og udviklingsprocesser, og jeg ved, hvad der skal til, for at du højner din bevidsthed og flytter dig fra A til B.

Det er ikke et spørgsmål, om det virker for dig. Det er kun et spørgsmål, om du er parat og åben. Der findes ingen garantier andet end, at hvis du ikke gør noget, så får du mere af det, du allerede har – og er du tilfreds med det, er det jo super.

Når du har betalt, kan du få din indledende individuelle session, som giver dig retning og klarhed over dine mest dominerende mønstre.

Du kan altså være i gang med at tage dit lederskab til næste niveau om kort tid. Skriv til mig om en afklarende samtale allerede i dag, så vender jeg tilbage til dig inden for 24 timer.

Hov! Send mig straks en mail på kontakt@ceciliegredal.dk, så vender jeg tilbage til dig. 

Hvad siger tidligere deltagere?

Udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk

Jeg synes, at lederudviklingforløbet har udviklet mig helt vildt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Og det tror jeg, at Cecilie har evnet at gøre, fordi hun er med på rejsen hele vejen, og fordi hun kan se det, som jeg ikke selv kan se.”

— Mette Stryhn
Administrerende direktør, Come-Back

Se videoudtalelse

Helt nye perspektiver

Cecilies unikke evne til at se folk – og hendes metoder hjalp til med at få kastet lys over, hvad det var, der er vigtigt i mit liv. Hvad er min kerne? Og hvad er mine talenter. Jeg fik helt nye perspektiver. Men vigtigst af alt, så lærte hun mig også at værdisætte det, og navigere i det, og det gjorde hele forskellen.”

— Anette Olsen
VP, Business System Manager, Nordican Group

Se videoudtalelse

Langt bedre forståelse af, hvad jeg kan

Jeg fik ikke lov til at udleve de ideer og tanker, som jeg gik med. Jeg er kommet ud med en langt bedre forståelse af, hvad er det, jeg kan, hvad er det jeg kan bidrage med, og hvordan bringer jeg det i spil og er brugbart. Ikke bare for mig, men også for dem omkring mig.

— Daniel Larsen
Applications Manager, Nets

Se videoudtalelse

Cecilie møder dig med teoretisk indsigt, praktisk viden og en masse kærlighed

Jeg valgte Cecilies kursus, fordi det var funderet på en dyb indsigt i ledelsesteorier og rigtig mange forskellige perspektiver på ledelse, men også helt tydeligt ikke var en model, der skulle passe på alle.

Der var en masse forskellige perspektiver i spil, og det har været rigtigt inspirerende. Jeg er typen, der har alle mulige ledelsesdiplomer og har været igennem mange forskellige forløb allerede, men jeg trængte til at finde én, som kunne guide mig til at lave det helt rigtige ledelseskompas, der kan hjælpe mig på min ledelsesrejse fremover. Og også på den tur få gjort op med nogle af de idealfælder, jeg konstant faldt i, fx at ledelse skal være svært og hårdt for at blive godt. Der har Cecilie en helt anden sandhed.

Jeg vil anbefale kurset til dig, hvis du har lyst til inspiration og et fællesskab med andre, der er i gang med at udvikle sig ledelsesmæssigt.

— Line Gry Knudsen
Senior Director, World Climate Foundation

Se videoudtalelse

Gået fra at føle mig forkert til at føle mig rigtig

Jeg har lært, at jeg er god nok, og jeg faktisk har nogle talenter, jeg havde glemt at værdsætte. Da jeg mødte Cecilie, følte jeg mig set, og hver gang jeg er kørt fra en samtale med Cecilie, så har jeg følt mig fyldt med mere energi, stolthed og håb, fordi det har handlet om alt det, der virker i stedet for at fokusere på det negative. Jeg er gået fra at føle mig forkert til at føle mig rigtig.

— Malene Mølgaard
Selvstændig, Storyseller

Se videoudtalelse

Mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab

Jeg kørte træt i det hele, knoklede mig ud af alting og havde nogle holdninger til, hvordan man skulle være som leder, men efter jeg har fulgt Cecilies forløb har jeg fået nogle mega fede redskaber til, hvordan jeg kan agere i mit lederskab, hvordan jeg kan stå stærkt med mine talenter og hvordan jeg kan give det videre.

— Annemette Hess
Forstander, Frøslevlejrens Efterskole

Se videoudtalelse

Vil du tage dit lederskab til næste niveau?

Lad os finde og udvikle dit potentiale sammen.

Få værktøjerne til at forandre verden med dit lederskab

Få gamechangende inspiration og indsigt, så du kan tage dit lederskab til næste niveau – direkte i din indbakke.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.

Game-changing Leadership

Bliv en af de første der får tilsendt materiale om lederuddannelsen: Game-changing Leadership