Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra ceciliegredal.dk

Alle ydelser, kurser, foredrag, workshops, hold og individuelle rådgivningsforløb udgår fra Ceciliegredal.dk v/Cecilie Haldbo Gredal, CVR nr DK36779616, c/o Cecilie Haldbo Gredal, Gedevasevej 15, 3520 Farum.  Mail: kontakt@ceciliegredal.dk.

Fortrolighed

Cecilie Haldbo Gredal behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Cecilie Haldbo Gredal i besiddelse fortroligt.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, workshops, foredrag, 1:1 rådgivning samt andre ydelser:

Udviklingsforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 rådgivning betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Ydelserne kan betales i rater mod gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer og aflysninger

Udviklingsforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 rådgivning afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops, foredrag eller 1:1 rådgivning skulle blive aflyst på foranledning af Cecilie Gredal, får køber enten det fulde beløb retur, eller der aftales en ny dato for afholdelse efter nærmere aftale.

Tidspunkter for 1:1 sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale, herefter betales det fulde beløb.

Aflyser kunden kurser, foredrag og workshops 14 dage inden aftalt afholdelse, refunders halvdelen af beløbet, skulle der forekomme aflysninger herefter gives der ingen refusion.

Kunden er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, eller have adgang til en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder i Jylland, på Fyn samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder

Cecilie Gredal har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops, udviklingsforløb og 1:1 rådgivning.

Ved køb af Cecilie Gredals ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Cecilie Haldbo Gredal og virksomheden Ceciliegredal.dk måtte pådrage sig i relation til sine produkter,  kurser, workshops, foredrag, 1:1 rådgivning og udviklingsforløb, er begrænset til direkte skade og tab. Ceciliegredal.dk og Cecilie Haldbo Gredal er under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Cecilie Haldbo Gredal har handlet simpelt uagtsomt.

Cecilie Haldbo Gredals erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser

Cecilie Haldbo Gredal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2020  Ceciliegredal.dk v/Cecilie Haldbo Gredal. Alle rettigheder forbeholdes. Ceciliegredal.dk, Enghavevej 6a, 3460 Birkerød CVR NR. DK 36779616

Gennembrud

Det er kun muligt at tilmelde sig Gennembrud efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Visdom

Det er kun muligt at tilmelde sig Visdom efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Mestring

Det er kun muligt at tilmelde sig Mestring efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Leader(R)evolution

Det er kun muligt at tilmelde sig lederuddannelsen efter en optagelsessamtale med Cecilie Gredal.

 

Der er begrænsede pladser på uddannelsens eksklusive små hold, og samtalen sikrer os, at du er et match til holdet.

Teamforløb

Jeg vil gerne høre mere omkring et teamforløb hos Cecilie.

Få værktøjerne til at forandre verden med dit lederskab

Få gamechangende inspiration og indsigt, så du kan tage dit lederskab til næste niveau – direkte i din indbakke.