• Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra ceciliegredal.dk

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Ceciliegredal.dk v/Cecilie Haldbo Gredal, CVR nr DK36779616, c/o Cecilie Haldbo Gredal, Højstrupvej 179, 2700 Brønshøj.  Mail: kontakt@ceciliegredal.dk.

Fortrolighed

Cecilie Haldbo Gredal behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Cecilie Haldbo Gredal i besiddelse fortroligt.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer I forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Cecilie Gredal, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder i Jylland, på Fyn samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder

Cecilie Gredal har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Cecilie Gredals ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Cecilie Haldbo Gredal og virksomheden Ceciliegredal.dk måtte pådrage sig i relation til sine produkter,  kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Ceciliegredal.dk og Cecilie Haldbo Gredal skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Cecilie Haldbo Gredal har handlet simpelt uagtsomt.

Cecilie Hladbo Gredals erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser

Cecilie Haldbo Gredal har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2015  Ceciliegredal.dk v/Cecilie Haldbo Gredal. Alle rettigheder forbeholdes. Ceciliegredal.dk, Højstrupvej 179, 2700 Brønshøj CVR NR. DK 36779616

Pin It on Pinterest